STAY UP-TO-DATE!

Subscribe or update your preferences

SUBMIT
 Please wait...
Confirmation email sent!
Please give today, any amount helps »
home > Methodologie > Guiding Principles
Guiding Principles

Onze methodologie is gebaseerd op het inzicht dat muziek een integraal onderdeel is van de menselijke natuur. Als zodanig heeft het de potentie om verbinding te maken en mensen samen te brengen in een gedeelde, veilige ruimte. Door jarenlange ervaring hebben we geleerd om de kracht van muziek te benutten om grenzen te overstijgen en om empathische verbanden te creëren tussen mensen met verschillende culturen en achtergronden. Met muziek zijn daar geen woorden voor nodig.

KERNWAARDEN
 • Wij gebruiken muziek als middel om verschillen te overbruggen en sociale verandering teweeg te brengen.
 • Wij streven naar meer empathie tussen alle deelnemers.
 • Wij streven naar een geweldloze omgeving.
DE PRINCIPES VAN ONS WERK
 • VEILIGHEID: De groep is een veilige plek voor iedereen.
 • INCLUSIE: Muziek zorgt voor een neutrale plek, waar mensen met verschillende achtergronden elkaar vinden in hun gedeelde liefde voor het maken van muziek en zich niet laten leiden door de onderlinge verschillen.
 • GELIJKHEID: Iedereen is welkom, iedereen kan muziek maken, wordt gerespecteerd en gelijk behandeld.
 • CREATIVITEIT: Door gebruik te maken van de creativiteit van zowel individuen als de groep kunnen we de verbindende kracht van muziek ervaren.
 • KWALITEIT: We streven naar een hoge kwaliteit van muziek maken, omdat dit leidt tot een groter gevoel van verbondenheid en empathie.
MUSICIANS WITHOUT BORDERS TRAINERS

De trainers van Musicians without Borders hebben samen een breed scala aan trainingsvaardigheden en ervaring, als het gaat om werken met kinderen, jongeren en volwassenen in (voormalige) conflictgebieden. Naast dat zij ervaring hebben met muziek, zijn zij:

 • Respectvol naar alle deelnemers, ongeacht hun muzikale niveau. Zij stimuleren vooruitgang op muzikaal vlak en schatten dit op waarde. Deze vooruitgang kan zowel op de groep slaan als op de individuele leden en is niet gebaseerd op arbitraire standaarden maar op de bereidheid van de groep of de leden om creatief te zijn in de gezamenlijke muzikale ruimte.
 • Opmerkzaam als het gaat om de verschillende dynamieken binnen de context van de deelnemers. Hierbij kan gedacht worden aan eerdere traumatische ervaringen, lichamelijke of psychologische gezondheidsklachten, problemen in de huiselijke- dan wel gemeenschapssfeer, stress of depressie die van invloed kunnen zijn op de betrokkenheid van de deelnemer bij het proces. Trainers moeten voorbereid zijn op complicaties en in staat zijn de complexe situaties die zij tegenkomen in goede banen te leiden. In lastige situaties moeten de trainers intuïtief kunnen handelen. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit en improvisatietalent nodig.
 • In staat aan te voelen wanneer het tijd is om afstand te nemen en de deelnemer in het middelpunt te laten staan. De trainers zijn leiders die op hun beurt de deelnemers aanmoedigen om zelf leiders te zijn. Onze trainers hebben geen behoefte aan aandacht; zij halen voldoening uit een leerling die in zijn kracht staat.