SIGN UP BEFORE YOU GO!

Subscribe or update your preferences

SUBMIT
 Please wait...
Confirmation email sent!
Please give today, any amount helps »
home > mwb2018
mwb2018
Nederlands
Projecten
Music Bridge

Music Bridge is een meerjarig samenwerkingsproject om duurzame community music programma’s binnen verdeelde gemeenschappen in Noord-Ierland op te zetten.

Overzicht
Achtergrond

Music Bridge maakt gebruik van de expertise van Musicians without Borders en werkt samen met Culturlann Uí Chanáin, een voorloper op het gebied van multi-etnische aanpak in de verkenning van kunst en cultuur in Derry-Londonderry.

Dit samenwerkingsproject zal community music professionals, lokale musici en maatschappelijke organisaties trainen om muziek te gebruiken als een weg naar verzoening en om een brug te slaan tussen de politieke en sociale scheidslijnen die in Noord-Ierland historisch gegroeid zijn.

Music Bridge

Het doel van Music Bridge is om duurzame community music programma’s te ontwikkelen, die bijdragen aan verzoening, community building en genezing voor mensen in Derry-Londonderry.

Musicians without Borders geeft een opleiding tot muziekworkshopleider aan buurtwerkers en musici die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van zinvolle projecten in hun gemeenschap. Deze projecten zijn vooral bedoeld voor kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus.

De opgeleide workshopleiders kunnen community music activiteitenopzetten voor kinderen, met als resultaat dat deze een sterker gevoel van identiteit ervaren, zich onderdeel van een gemeenschap kunnen voelen en hun creatieve potentieel leren ontwikkelen. De stagiairs verwerven verscheidene muzikale vaardigheden en krijgen inzicht in groepsleiderschap, leren de principes van geweldloosheid en verkrijgen de basiskennis over traumabewustzijn. Uiteindelijk is het project gericht op het ontwerpen van succesvolle werkmodellen voor community music programma’s die geleidelijk geïmplementeerd kunnen worden in heel Noord-Ierland.

 

Blog / Nieuws
July 2, 2021
An article written by MWB trainer and workshop leader, Fabienne van Eck...
June 22, 2021
Musicians Without Borders invites musicians and allied professionals to the Music Leadership Summit, building and sharing music leadership skills to respond to the needs of displaced people.
June 15, 2021
"Music has always been the voice of change. Music gives voice to our collective longing for just and peaceful societies and unites us in working toward them."
April 12, 2021
A generous US $ 100,000 donation will bring music to hundreds of children in post-conflict regions around the world.
Soy Música
Overzicht
Achtergrond

Van 1980 tot 1992 heeft er in El Salvador een verwoestende burgeroorlog gewoed. Hoewel het inmiddels al jaren officieel ‘vrede’ is, blijven ongelijkheid, angst en geweld het land regeren.

We zijn een partnerschap aangegaan met UNICEF en het ministerie van Onderwijs van El Salvador om, als onderdeel van een landelijk programma, leraren de hulpmiddelen te geven om te werken aan vredesopbouw.

COMMUNITY MUSIC LEADERSHIP TRAINING

Momenteel leiden wij 35 Salvadoriaanse muziekleraren en maatschappelijk werkers op tot community music leaders. Zij leren muziek in te zetten als middel om inclusie en harmonie te bewerkstelligen.

De training is gebaseerd op onze Community Music Leadership training die is ontwikkeld in en verspreid over Centraal-Oost Afrika, het Midden-Oosten en Europa. Naar aanleiding van de laatste beoordeling, heeft ons team het programma doorontwikkeld en aangepast aan de behoeftes van de lokale bevolking in El Salvador.

Wilt u meer weten over het programma, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Blog/News
November 24, 2020
As El Salvador headed into lockdown, Armonia Cuscatleca's staff and teachers knew they had to find a way to encourage creativity and artistry during this difficult time.
June 4, 2020
“For three years, during the repopulation of the area, they had no school,”...
March 8, 2020
For International Women’s Day this year, we asked women from the MWB network about their favorite female artists and the songs that mean the most to each of them. 
Photos
February 20, 2018
We're back in El Salvador for the third training week in our program Soy...
November 28, 2017
This week, we began the second phase of our Soy Música training in El...
August 22, 2017
We are training 35 music teachers and community facilitators in community...
April 23, 2017
In March we were invited by Unicef El Salvador and the Ministerio de Educacion...
Community Music & Health

Wij trainen jeugdleiders om de kracht van muziek te gebruiken om de gevolgen van hiv bij jongeren het hoofd te bieden.

Overzicht
Programma

Samen met onze partnerorganisaties Keep A Child Alive en Alive Medical Services, trainen wij een jaar lang 30 jeugdleiders. We leiden hen op tot muziekworkshopleiders die gaan werken met duizenden kinderen en jonge mensen die getroffen zijn door hiv in Oeganda.

Het programma bouwt voort op bestaande services en op de verbetering van de kwaliteit van de psychosociale ondersteuning die Alive Medical Services biedt.

De training is gebaseerd op de kennis, ervaring en op de successen van ons programma in Rwanda sinds 2010. Rwandese workshopleiders nemen deel als assistent-trainers.

Achtergrond

Wereldwijd zijn er 5,4 miljoen jonge mensen besmet met het hiv-virus. De meesten wonen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Onevenredig veel van hen zijn jonge vrouwen. Terwijl het aantal mondiale aids-gerelateerde sterfgevallen met 30% daalde tussen 2005 en 2012 (grotendeels door verbeterde toegang tot hiv-behandelingen), steeg het aantal sterfgevallen onder jongeren met maar liefst 50% in diezelfde periode. Aids is doodsoorzaak nummer een van de jongeren in Afrika en de tweede veroorzaker van sterfte van jongeren over de hele wereld – op verkeersongevallen na.

Jongeren vallen buiten de zorg, stoppen de behandeling, worden ziek en sterven.

We moeten beter ons best doen om deze generatie te redden, want zij zijn onze toekomst en kunnen het einde van Aids misschien nog meemaken.

 

In partnership with

ams kca

Blog / News
July 2, 2021
An article written by MWB trainer and workshop leader, Fabienne van Eck...
June 22, 2021
Musicians Without Borders invites musicians and allied professionals to the Music Leadership Summit, building and sharing music leadership skills to respond to the needs of displaced people.
June 15, 2021
"Music has always been the voice of change. Music gives voice to our collective longing for just and peaceful societies and unites us in working toward them."
April 12, 2021
A generous US $ 100,000 donation will bring music to hundreds of children in post-conflict regions around the world.
Media
Welcome Notes

Muziek biedt steun, solidariteit en hoop aan oorlogsvluchtelingen.

Overzicht
Achtergrond

Terwijl vluchtelingen in toenemende mate in Europa aankomen, werkt Musicians without Borders aan een programma van steun en solidariteit. Onze trainers en workshopleiders gebruiken de kracht van muziek om mensen in noodopvangcentra te ondersteunen, om vertrouwen en verbinding tussen vluchtelingen op te bouwen, evenals met de lokale gemeenschap waarin ze zich nu bevinden. Na ons pilotproject in Nederland hebben we het Welcome Notes-project uitgebreid naar Italië en Duitsland en richten we ons op het bieden van trainingen en het leggen van verbindingen tussen lokale muzikanten, organisaties en vluchtelingengemeenschappen in heel Europa.

Doelen:

 • Hoop en troost brengen naar mensen die door oorlog hun huis moesten ontvluchten;
 • Bruggen bouwen en saamhorigheid creëren in Europese gemeenschappen;
 • Een veilige, leuke en stimulerende omgeving bieden waar mensen zich artistiek kunnen uiten en een uitwisseling van culturen kan plaatsvinden.
Photo copyright: Landesmusikakademie NRW. Pictures: Volker Beushausen
TRAINING VOOR MUZIKANTEN

Wij geven trainingen aan muzikanten, muziekleraren en workshopleiders. Deze training is gebaseerd op onze intensieve ‘Training of Trainers’ en biedt vaardigheden in het begeleiden van muziekworkshops waarbij muziek wordt ingezet als een instrument voor sociale inclusie en ondersteuning van vluchtelingen en nieuwkomers.

De volgende vaardigheden en onderwerpen komen in de training o.a. aan bod:

 • Community music: zingen, (body)percussie, beweging
 • Vertrouwen opbouwen en samenwerken
 • Basiskennis over trauma
 • Geweldloze communicatie en het opbouwen van empathie tussen deelnemers
 • Technieken om op een non-verbale manier muziek te maken
 • Creativiteit en improvisatie
 • Verbindingen aangaan met organisaties en lokale initiatieven in vluchtelingencentra en -gemeenschappen

Wilt u informatie ontvangen over de komende trainingen? Wilt u een samenwerking met organisaties in andere Europese landen voorstellen? Stuur ons dan een email: [email protected]

ART27

ART27 Arts for Social Inclusion is een onlangs gelanceerd platform voor alle kunstenaars en kunstorganisaties voor een open en gastvrij Europa: art27.art

Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars met hun visie, talent en expertise bijgedragen aan het creëren van een meer diverse, inclusieve Europese samenleving. Gealarmeerd door de toenemende invloed van angst en xenofobie in Europa, lanceren we ART27 als een platform om stemmen te verheffen via de kunsten. Voor sociale inclusie, voor de bescherming van de kwetsbaren en voor het waarderen van onze diverse culturele achtergronden.

ART27 is een netwerk van kunstenaars met allerlei achtergronden, specialismen en vanuit diverse kunstorganisaties in Europa. We zijn solidair met kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond en wij zetten ons in – op het toneel, in de galerie, binnen de kunsteducatie, in de klas en in onze samenleving – om de sociale inclusie van nieuwkomers en kwetsbare mensen in onze diverse samenlevingen te bevorderen.

Sluit je nu aan!  art27.art

Blog / Nieuws
December 13, 2019
Welcome Notes program manager Anna Swinkels wrote about her experiences during one of our workshops in Greece, last April.
November 10, 2019
We talk to Popup Choir Amsterdam about their love for music, singing and how music helps people overcome differences.
July 8, 2019
Enjoy this look at our activities and work throughout the world in 2018.
December 14, 2018
As Welcomes Notes program turns 3 years in 2019, Program Manager, Anna Swinkels shares the fourth 'Story of Light' and how we're using music to support the growing number of refugees in Europe.
Mitrovica Rock School & Music Connects

In Europa’s meest verdeelde stad, Mitrovica in Kosovo, houdt het conflict tussen de Servische en Albanese gemeenschappen nog steeds aan. Voorbeelden hiervan zijn barricades op de brug over de rivier de Ibar en op verschillende wegen, toenemende spanning en regelmatig oplaaiend geweld. Musicians without Borders is in 2008 samen met de lokale organisatie CMB, IKV Pax Christi en de Fontys Rock Academy de Mitrovica Rock School gestart, een succesvol interetnisch project.

Overzicht
Mitrovica Rock School

De Mitrovica Rock School biedt jonge muzikanten en songwriters van beide kanten van etnisch verdeeld Mitrovica een neutraal platform om elkaar te ontmoeten. De Rock School biedt dagelijks lessen en band coaching en verbindt jongeren via wekelijkse interetnische workshops en een programma voor etnisch gemengde bands. Sinds de start in 2008 hebben meer dan 1.200 jongeren de Mitrovica Rock School bezocht.

Music Connects

Music Connects is een nieuw project, ondersteund door Creative Twinning, een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl. Samen met Fontys RockacademieMitrovica Rock SchoolRoma Rock School en Music School Enterprise brengen we jongeren uit conflictsteden in de Balkan samen en stimuleren we samenwerking, vertrouwen en communicatie door middel van baanbrekende rockmuziekeducatie, -productie en -promotie.

We bieden Servische, Albaneze, Macedonische en Roma jongeren duizenden muziekactiviteiten. In de verdeelde stad Mitrovica wordt een studio gebouwd voor muzikanten van beide kanten, en in Mitrovica en Skopje leiden we jong talent op tot geluidstechnicus. Zo groeit de culturele participatie en verlagen we de drempel voor jonge bands om mee te dingen in de opkomende muziekindustrie in de regio.

 

Documentaire

Filmhuis HATCHED-MV maakt een documentaire over Music Connects en de kracht van muziek om mensen samen te brengen. HATCHED-MV ondersteunde onze Mitrovica Rock School eerder met de pro deo productie van de clip Set Me Free van onze etnische gemengde band Proximity Mine. De documentaire wordt in de eerste helft van 2020 uitgebracht.

Blog / Nieuws
December 9, 2020
Mitrovica Rock School worked: students of the school found a place where...
May 31, 2020
Hometown shows seem like a given for any new band. But up until recently, that wasn't how it worked in Mitrovica, Kosovo.
April 16, 2020
In January 2020, we began a very exciting new collaboration across Musicians Without Borders programs, bringing the expertise of the Mitrovica Rock School to Rwanda Youth Music’s team of passionate Community Music Leaders.
Media
July 27, 2018
School’s out & the summer school is in! Meet some of our 2018 Skopje Summer School participants.
August 24, 2017
Our Mitrovica Rock School is hosting its 10th annual summer school this week in Skopje, Macedonia, where students come together from both sides of the divided city of Mitrovica to write, record and perform original songs.
December 9, 2016
On December 8, 2016, a team from our Mitrovica Rock School in Kosovo met...
November 23, 2016
Meet the teachers at Musicians without Borders' rock music school in Mitrovica, Kosovo. Learn more about the Mitrovica Rock School here: https://musicianswithoutborders.org/projects/mitrovica-rock-school/overview/
Rwanda Youth Music

Rwanda Youth Music brengt de helende kracht van muziek naar duizenden kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen, jongeren en vrouwen in Rwanda. Samen met lokale muzikanten en organisaties, geven wij muziek-leiderschapstraining, outreach-programma’s, muziektherapie en grote muziekevenementen voor gezinnen.

Overzicht
Achtergrond

"Muziek is een symbool van vriendschap in ons land. Muziek helpt ons om positief naar de toekomst te kijken. We maken andere AIDS patiënten bewust van hun waarde voor hun land. "•• Aime - Jongerenleider bij WE-ACTx

Op uitnodiging van onze lokale partner WE-ACTx for Hope hebben wij Rwanda Youth Music ontwikkeld. Dit project ondersteunt kinderen en jongeren met hiv. De medische ondersteuning van WE-ACTx for Hope in combinatie met passende en effectieve muzikale benaderingen zorgen voor nieuwe kansen voor de jonge patiënten. Door muzikale interactie kunnen zij zich op een positieve, creatieve manier uiten en komen zij meer in hun kracht te staan.

MUZIEKTHERAPIE

In 2013 werd Musicians without Borders gevraagd om de eerste professionele organisatie voor muziektherapie in Rwanda te helpen oprichten. Sindsdien zijn er in kleine groepen en in 1 op 1 sessies meer dan 100 Rwandese jongeren met hiv behandeld door een gekwalificeerde en in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde muziektherapeut. Tijdens de evaluatie rapporteerde 100% van de geïnterviewde deelnemers een positieve impact.

Er zijn inmiddels innovatieve methoden ontwikkeld om nog veel meer mensen toegang te geven tot de helende werking van muziektherapie. In dit kader volgden Rwandese muzikanten een training om zelf therapeutische muzieksessies te leiden. Daarnaast is er een geaccrediteerde cursus ontwikkeld binnen de faculteit Music & Health aan de Universiteit van Rwanda. Deze cursus is onderdeel van de bacheloropleiding Muziek.

COMMUNITY MUSIC LEADERS

Community Music Leaders zijn opgeleid om muziek in te zetten om gemeenschappen op te bouwen en sociale verandering en genezing teweeg te brengen. Sinds 2012 zijn er 80 Community Music Leaders opgeleid door zowel Rwandese als internationale trainers. In 116 uur leerden de trainees vaardigheden op het gebied van leiderschap en muziek.

Ook behandelde de training de beginselen van de principes van geweldloosheid, van oordeelvrij-zijn, inclusie en participatie. Onmisbare waarden voor Musicians without Borders. Rwandese trainers blijven ook na de training betrokken. Zo weten we zeker dat de lokale cultuur een vast onderdeel blijft in de training.

Ubumuntu

De nieuwe Community Music Leaders in Rwanda wilden middels een lied laten horen dat zij muziek willen inzetten voor verandering en ter versterking van gemeenschappen. Dit lied ‘Ubumuntu’ hebben zij geschreven en opgenomen. Ubumuntu is een manier om met elkaar samen te leven. Het vraagt van mensen om open te staan voor de nood van mensen om je heen. Voor Rwandezen heeft het dan ook de betekenis van delen, geven en je naaste helpen.

Outreach & Advocacy

Meer dan 30.000 kinderen en jongeren verspreid over heel Rwanda deden mee aan muzikale outreach evenementen.

In vluchtelingenkampen, centra voor voormalige straatkinderen en in gemeenschappen waar hiv voorkomt, namen Community Music Leaders de kinderen mee in een wereld vol zang en dans. Met hun verworven vaardigheden creëerden zij een veilige, creatieve omgeving waar ook tijd was voor songwriting en het bespelen van instrumenten.

Het programma promoot de muzikale benaderingen die in Rwanda zijn ontwikkeld voor de lokale partner WE-ACTx for Hope. Hierdoor is werkgelegenheid ontstaan voor de jonge music leaders en krijgen medewerkers van andere organisaties ook de gelegenheid om mee te doen aan cursussen.

Blog / Nieuws
December 2, 2020
In Rwanda, music activities and support groups for young people living with HIV have been closed for ten months. We know that when it becomes possible to meet again, support will be more necessary than ever.
June 11, 2020
"[The trainers] kept telling me that I was important. That made me come a bit closer to other people. I was trained and I became a community music leader, then I started to help children that felt like me."
April 17, 2020
Our training program for Community Music Leaders in Rwanda has already moved online. Here’s a lesson given this week by Musicians Without Borders trainer Espoir Rukengeza.
April 16, 2020
In January 2020, we began a very exciting new collaboration across Musicians Without Borders programs, bringing the expertise of the Mitrovica Rock School to Rwanda Youth Music’s team of passionate Community Music Leaders.
Media
MwB in Palestina

Het Palestijnse volk op de Westelijke Jordaanoever leeft al sinds 1967 onder de Israëlische bezetting. Jaren van conflict hebben in de gehele samenleving geleid tot een cultuur van geweld. Musicians without Borders en partnerorganisatie Holy Land Trust hebben sinds 2008 verschillende projecten uitgevoerd met het doel deze agressieve cultuur om te vormen tot een cultuur van vrede en wederzijds respect door middel van muziek . Op dit moment lopen er vier verschillende projecten op de Westelijke Jordaanoever.

Activiteiten
MUZIEK VOOR SOCIALE VERANDERING

Sinds 2008 is Palestine Community Music uitgegroeid tot een veelzijdig programma. Het zet jongeren in hun kracht. Hierdoor durven zij zich niet alleen te uiten, maar kunnen ook de gemeenschap om hen heen helpen.

Het project biedt opbeurende, op muziek gebaseerde activiteiten voor jongeren die sociale of culturele kansen missen. Er zijn al duizenden gemarginaliseerde kinderen op de Westelijke Jordaanoever bereikt. Onze programma’s omvatten leiderschapstrainingen voor muziek en geweldloosheid, muziekworkshops voor doven en kinderen met speciale behoeften, en de Musical Playground. We voeren ook speciale projecten uit met behulp van rap als hulpmiddel voor sociale verandering en we bieden muziek als therapie aan, in samenwerking met Music as Therapy International.

Musical Playground

Het Musical Playground-programma maximaliseert de impact van onze kleine groep medewerkers en biedt een rijke diversiteit aan activiteiten voor verschillende doelgroepen. Jaarlijks hebben duizenden schoolkinderen er baat bij dat ze regelmatig met muziekworkshops kunnen meedoen. Dansen, zingen, rappen en bodypercussie; het is een feest om mee te doen en zet mensen in hun kracht. Kinderen, schoolmedewerkers en families; iedereen doet mee!

Sounds of Palestine

Voor dit programma werken wij samen met Sounds of Palestine. Zij ondersteunen ons met trainingen en muziekinstrumenten. Met wekelijks muziekonderwijs voor kinderen zorgt Sounds of Palestine voor langdurige sociale verandering. Honderden kinderen in het Aida en al-Azzeh vluchtelingenkamp in en rond Bethlehem leren niet alleen muziek te waarderen maar ook te spelen. Ze krijgen les in muziektheorie, leren instrumenten bespelen (ook in een orkest), volksdansen en zingen in een koor.

Samba for Social Change

Het drummen in een sambagroep is een energieke, vrolijke en ritmische ervaring die aanstekelijk werkt.  Musicians without Borders helpt jonge Palestijnen uit door de muur omringde dorpen en vluchtelingenkampen met het opzetten van samba drumgroepen in hun eigen gemeenschappen om het saamhorigheidsgevoel onder het publiek en de drummers te vergroten. De sambagroepen spelen niet alleen tijdens sociale activiteiten, maar ook tijdens geweldloze verzetsacties tegen onderdrukking.

Blog / Nieuws
March 8, 2020
For International Women’s Day this year, we asked women from the MWB network about their favorite female artists and the songs that mean the most to each of them. 
July 8, 2019
Enjoy this look at our activities and work throughout the world in 2018.
November 30, 2018
Enjoy 6 different powerful stories on our programs and how we use music to transform lives. Our first story comes from Palestine, where Program Manager, Fabienne van Eck talks about music making in Dura.
Media
Overzicht
Achtergrond

"De pijn is weg."•• WorkshopdeelnemerWorkshopdeelnemer

Het project From Woman to Woman”  richt zich op traumaverwerking van getroffen vrouwen in Bosnië-Herzegovina.  Zij zijn hun mannen en jongens verloren tijdens de genocide in 1995. Bovendien zijn ze zelf ook vaak slachtoffer geweest van (seksueel) geweld en etnische zuiveringen. Ze leven nog steeds met een enorm gevoel van verlies en wrok. Degenen die in de “tijdelijke” toevluchtsoorden voor vluchtelingen wonen, hebben het het zwaarst. Ze zijn getraumatiseerd, vergeten en leven geïsoleerd van de Bosnische samenleving. Musicians without Borders wil in 2013 samen met partnerorganisatie Snaga Žene de vrouwen van Srebrenica verder helpen.

Strategie

Musicians without Borders’ belangrijkste strategie is tweezijdig. Enerzijds vergroten we de kennis van de psychosociale hulpverleners van Snaga Žene over de therapeutische waarde van muziek en dans. Anderzijds trainen we tenminste tien vrouwelijke Bosnische musici en dansers in het gebruik van hun kunsten voor therapeutische doeleinden. We vergroten hun didactische en therapeutische kennis en laten ze ervaring opdoen met het werken met de vrouwelijke overlevenden. Er wordt een team samengesteld van musici en hulpverleners dat wekelijks workshops geeft aan deze vrouwen en effectief het oorlogstrauma en het probleem van isolatie verzacht.

Blog / Nieuws
July 2, 2021
An article written by MWB trainer and workshop leader, Fabienne van Eck...
June 22, 2021
Musicians Without Borders invites musicians and allied professionals to the Music Leadership Summit, building and sharing music leadership skills to respond to the needs of displaced people.
June 15, 2021
"Music has always been the voice of change. Music gives voice to our collective longing for just and peaceful societies and unites us in working toward them."
April 12, 2021
A generous US $ 100,000 donation will bring music to hundreds of children in post-conflict regions around the world.
Media
Overzicht
Achtergrond

Tanzania Youth Music maakt gebruik van Musicians without Borders’ expertise om de capaciteit van maatschappelijke organisaties in Moshi District, vlakbij de Kilimanjaro, te versterken. Het project is een samenwerking met FEMI en opereert conform de doelstellingen van de stichting die actieve betrokkenheid en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg in Tanzania wil vergroten.

Tanzania Youth Music

Het doel van Tanzania Youth Music is om de lokale capaciteit op te bouwen en Tanzaniaanse culturele verbindingen te versterken. 30 Jeugd- en maatschappelijk werkers worden opgeleid om community music methodes te integreren binnen organisaties die samenwerken met FEMI.

Gebaseerd op het succesvolle Rwanda Youth Music-programma, geeft Musicians without Borders trainingen voor muziekworkshopleiders aan 30 leden van de gemeenschap in Moshi, Tanzania, zodat zij regelmatig kunnen werken met kwetsbare kinderen en jongeren.

Na de training zullen de deelnemers beter in staat zijn om actief binnen hun eigen gemeenschap de sociale banden tussen kwetsbare kinderen onderling én tussen de kinderen en hun families te versterken door middel van muziek. De stagiairs zullen leren muziekworkshops te geven en worden leiders en rolmodellen. Ze zullen maatschappelijke betrokkenheid bevorderen en de maatschappelijke bewustwording vergroten over HIV-geïnfecteerde/betrokken personen en andere groepen aan de rand van de samenleving.

Opleiding tot Muziekworkshopleider

Rwandese musici en afgestudeerden van ons Rwanda Youth Music-project leiden vier weken lang, samen met zes internationale trainers, 30 jongeren en leiders van de gemeenschap in Tanzania op. Het opleidingstraject bevat elementen van percussie, vocale vaardigheden, schrijven van liederen, spel- en muzikale activiteiten.

De nadruk ligt sterk op de ontwikkeling van vaardigheden als groepsleider en is gebaseerd op Musicians without Borders’ kernwaarden: solidariteit en betrokkenheid, gemeenschapszin en verzoening door middel van muziek. Stagiairs die het gehele jaar voltooid hebben, worden gecertificeerde Musicians without Borders Muziekworkshopleiders.

Blog / Nieuws
July 2, 2021
An article written by MWB trainer and workshop leader, Fabienne van Eck...
June 22, 2021
Musicians Without Borders invites musicians and allied professionals to the Music Leadership Summit, building and sharing music leadership skills to respond to the needs of displaced people.
June 15, 2021
"Music has always been the voice of change. Music gives voice to our collective longing for just and peaceful societies and unites us in working toward them."
April 12, 2021
A generous US $ 100,000 donation will bring music to hundreds of children in post-conflict regions around the world.
Media
Photo Albums – 2014
Methodologie
Guiding Principles

Onze methodologie is gebaseerd op het inzicht dat muziek een integraal onderdeel is van de menselijke natuur. Als zodanig heeft het de potentie om verbinding te maken en mensen samen te brengen in een gedeelde, veilige ruimte. Door jarenlange ervaring hebben we geleerd om de kracht van muziek te benutten om grenzen te overstijgen en om empathische verbanden te creëren tussen mensen met verschillende culturen en achtergronden. Met muziek zijn daar geen woorden voor nodig.

KERNWAARDEN
 • Wij gebruiken muziek als middel om verschillen te overbruggen en sociale verandering teweeg te brengen.
 • Wij streven naar meer empathie tussen alle deelnemers.
 • Wij streven naar een geweldloze omgeving.
DE PRINCIPES VAN ONS WERK
 • VEILIGHEID: De groep is een veilige plek voor iedereen.
 • INCLUSIE: Muziek zorgt voor een neutrale plek, waar mensen met verschillende achtergronden elkaar vinden in hun gedeelde liefde voor het maken van muziek en zich niet laten leiden door de onderlinge verschillen.
 • GELIJKHEID: Iedereen is welkom, iedereen kan muziek maken, wordt gerespecteerd en gelijk behandeld.
 • CREATIVITEIT: Door gebruik te maken van de creativiteit van zowel individuen als de groep kunnen we de verbindende kracht van muziek ervaren.
 • KWALITEIT: We streven naar een hoge kwaliteit van muziek maken, omdat dit leidt tot een groter gevoel van verbondenheid en empathie.
MUSICIANS WITHOUT BORDERS TRAINERS

De trainers van Musicians without Borders hebben samen een breed scala aan trainingsvaardigheden en ervaring, als het gaat om werken met kinderen, jongeren en volwassenen in (voormalige) conflictgebieden. Naast dat zij ervaring hebben met muziek, zijn zij:

 • Respectvol naar alle deelnemers, ongeacht hun muzikale niveau. Zij stimuleren vooruitgang op muzikaal vlak en schatten dit op waarde. Deze vooruitgang kan zowel op de groep slaan als op de individuele leden en is niet gebaseerd op arbitraire standaarden maar op de bereidheid van de groep of de leden om creatief te zijn in de gezamenlijke muzikale ruimte.
 • Opmerkzaam als het gaat om de verschillende dynamieken binnen de context van de deelnemers. Hierbij kan gedacht worden aan eerdere traumatische ervaringen, lichamelijke of psychologische gezondheidsklachten, problemen in de huiselijke- dan wel gemeenschapssfeer, stress of depressie die van invloed kunnen zijn op de betrokkenheid van de deelnemer bij het proces. Trainers moeten voorbereid zijn op complicaties en in staat zijn de complexe situaties die zij tegenkomen in goede banen te leiden. In lastige situaties moeten de trainers intuïtief kunnen handelen. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit en improvisatietalent nodig.
 • In staat aan te voelen wanneer het tijd is om afstand te nemen en de deelnemer in het middelpunt te laten staan. De trainers zijn leiders die op hun beurt de deelnemers aanmoedigen om zelf leiders te zijn. Onze trainers hebben geen behoefte aan aandacht; zij halen voldoening uit een leerling die in zijn kracht staat.
Advocacy
Overzicht

Musicians without Borders deelt haar kennis en werkt samen met andere organisaties om de inzet van muziek voor verzoening, genezing en sociale verandering te promoten.

Door deel te nemen aan conferenties, expert meetings en met geschreven publicaties, willen wij laten zien dat de huidige wereld kunst en kunstenaars met sociale betrokkenheid nodig heeft.

Meer informatie (in het Engels)

Landing Page
Slider
WAR DIVIDES, MUSIC CONNECTS

Help ons om muziek te brengen naar gemeenschappen die getroffen zijn door oorlog en conflict.

Palestine Community Music

Wij brengen muziek naar duizenden gemarginaliseerde kinderen, door lokale mensen te leren om muziek in te zetten voor sociale verandering.

Welcome Notes

Wij leiden muzikanten op om muziek in te zetten om de vluchtelingen in Europa te ondersteunen.

Mitrovica Rock School

In de etnisch verdeelde stad Mitrovica in Kosovo brengen wij de jeugd weer samen.

Training

Volg onze trainingen en ontwikkel je vaardigheden om muziek te gebruiken als middel voor vrede en sociale verandering.

Middle Section
WAAROM MUZIEK?

Waar oorlog heeft gewoed, hebben mensen van alles nodig om hun leven weer op te pakken: voedsel, water, onderdak, kleding, medicijnen. Maar wat zij bovenal nodig hebben: hoop. Mensen hebben empathie nodig om te kunnen verzoenen. En verbondenheid en saamhorigheid om te kunnen genezen.

Muziek zorgt voor empathie, schept verbinding en geeft hoop.

WIE ZIJN WIJ

Sinds 1999 gebruiken wij de kracht van muziek voor vredesopbouw, om mensen te verenigen, muzikanten als sociale activisten in hun kracht te zetten, en lokale jeugd op te leiden tot change-makers.

Doordat wij voor langere termijn betrokken blijven, hebben onze deelnemers de tijd om vaardigheden en talenten te ontwikkelen, verdriet en verlies te verwerken en bruggen te bouwen in samenlevingen die verdeeld zijn geraakt door recent of lopend conflict.

Privacy Policy

Please read this policy carefully to understand how we collect, use and process your personal data.

Definitions
Musicians without Borders means Musicians without Borders, a non-profit foundation (stichting) registered in the Netherlands.

Musicians without Borders Website means www.musicianswithoutborders.org and any other website operated by Musicians without Borders which states that this Privacy Policy applies to that website.

Introduction
The Musicians without Borders Websites, including all information and materials contained on them, are managed by Musicians without Borders.

For any questions regarding this Privacy Policy please contact us using the details below.

Musicians without Borders is committed to ensuring the privacy of all our users. This Privacy Policy governs all pages on the Musicians without Borders Websites. It does not apply to pages hosted or operated by other organizations, including the websites or applications of Musicians without Borders sections or related organizations or third party sites. The Musicians without Borders Websites may be linked to the websites/applications of such other parties, but those other sites may have their own privacy policies which apply to them.

Consent
By using any Musicians without Borders Website, you consent to the terms of this Privacy Policy. Musicians without Borders may change the terms of this Privacy Policy from time to time. Your continued use of the Musicians without Borders Website will be on the terms of this Privacy Policy as amended from time to time.

What types of information do we collect and store?
The type and amount of information we receive and store depends on how you use the Musicians without Borders Websites. You can access most of the pages on the Musicians without Borders Websites without telling us who you are and without revealing any personal information. Our web servers collect anonymous logs during user visits to the Musicians without Borders Websites which provide valuable information for improving it in the future.

We do not collect personal information (such as your name, address, phone number or e-mail address) on the Musicians without Borders Websites unless you choose to provide it. For example, where you express an interest in joining or donating to Musicians without Borders, or subscribe to our digital or written communication updates. If you apply for a job or volunteer role at Musicians without Borders we will collect information so that we can process your application and assess your suitability for the role.

How do we use information collected?
Your personal information will be retained by Musicians without Borders in a secure environment, will be kept confidential, and will only be used in connection with the purposes for which it is submitted, or as otherwise explained on the Musicians without Borders Website, or as necessary for us to comply with our legal obligations. For example, personal information submitted for the purposes of making a donation will be used to process that donation and personal information submitted with an expression of interest in joining Musicians without Borders will be used to action your expression of interest in joining Musicians without Borders and provide you with information about Musicians without Borders.

Security
We take appropriate security measures to ensure that we keep your information secure, accurate and up-to-date, and that we only keep it for as long as is reasonable and necessary. However the transmission of information over the Internet is never completely secure, so while we do our best to protect personal information, we cannot guarantee the security of information transmitted to the Musicians without Borders Websites.

Sharing of your personal information
The information you provide will not be sold or rented nor will it be shared with third parties unless we have your permission, or are required to disclose the information by law or in the following circumstances:

1. Hosting and processing: the Musicians without Borders Websites are hosted by third party service providers and therefore any personal details you submit through the Musicians without Borders Website may be processed by that third party service provider. We may also use other third parties to process your personal details. For example, such third parties may process your personal information to action expressions of interest to join Musicians without Borders, process donations to Musicians without Borders on our behalf or process and forward mailing information for users sign up to our online actions and/or choose to subscribe to our email updates. All of these third party services providers will process your personal information only on Musicians without Borders’s behalf and will be bound by strict confidentiality conditions.

2. Payment processing and fraud: Where submitted, your card details may be disclosed to banks or relevant financial institutions to arrange payments. In the case of a suspected fraudulent transaction, your details may be further disclosed for the sole purpose of performing further checks (for example, disclosure to a credit checking agency).

The disclosure of your personal information discussed above may involve transfer of that information outside of the European Union. Countries outside of the European Union, such as the United States, may not have data privacy laws as strong as those in force in the European Union.

Use of cookies
A cookie is a text-only piece of information that a website transfers to your computer’s hard disk so that the website can remember who you are. A cookie will normally contain the name of the Internet domain from which the cookie has come, the “lifetime” of the cookie, and a value, usually a randomly generated unique number.

If you wish to restrict or block cookies you can set your internet browser to do so – click on the following link for more information: www.aboutcookies.org.

We currently do not make use of cookies on Musicians without Borders Websites.

Access to your personal information
You may have rights of access to personal information that we hold about you, to correct that information or, in some circumstances, to object to our processing of your information, under data privacy law. If you wish to exercise any of these rights or have any questions about this policy, please contact:

Musicians without Borders
Tolhuisweg 1
1031 CL Amsterdam
The Netherlands

Or please email us at [email protected]

Terms & Conditions

Terms & Conditions
This website is a complimentary information service offered by Musicians without Borders. To provide free access to this site, we must require visitors to agree to certain terms and conditions. Musicians without Borders wants you to understand that you agree to these terms and conditions when you use this site. Please read the explanation of these terms and conditions that appears below. Once again, Musicians without Borders welcomes you and hopes that your visit to this site is both informative and enjoyable.

Trademark Information
You may not use the Musicians without Borders name or logo in any way without the written permission of Musicians without Borders. The Musicians without Borders name and logo are registered trademarks of Musicians without Borders and are protected by law in the European Union, Benelux and United States. Requests for permission should be sent to [email protected]

Copyright Information
The text, graphics and all other materials appearing on this site are protected by Dutch copyright law.

You may not use the materials on this website in any way without the written permission of Musicians without Borders. Requests for permission should be sent to [email protected]

Governing law and jurisdiction
This website is controlled by Musicians without Borders, a non-profit foundation (stichting) registered in the Netherlands. It can be accessed from all over the world. As other places have laws that may differ from those of the Netherlands, you agree by accessing this website that these terms and conditions will be governed and interpreted according to the laws of the Netherlands, notwithstanding any conflicts of law principles. If any of these provisions is determined to be unenforceable, that part will be deemed severable and will not affect the enforceability of any other provisions. In addition, you and Musicians without Borders agree to submit to the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam or another competent court in the Netherlands.

Disclaimer of warranty
Musicians without Borders does not warrant that www.musicianswithoutborders.org is free of technical defects, that defects will be corrected, or that our website or the server that makes it available are free of viruses or other harmful elements. The materials on this website are provided to you “as is” without any express or implied warranties of any kind, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. You use this website at your own risk.

Limitations on Musicians without Borders liability
You agree that Musicians without Borders and its officers, directors, employees, and volunteers will not be liable for any damages arising from your use of this website. Examples of such damages include but are not limited to those caused by any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in operation of transmission, computer virus, or line failure. Musicians without Borders will not be liable for any special or consequential damages that result from the use or inability to use this website, even if Musicians without Borders is negligent or has been notified of the possibility of such damages. Musicians without Borders’s total liability to you for all losses, damages, and causes of action will in no case be greater than the amount you paid to access this website. This is the entire agreement between you and Musicians without Borders.

Purpose
This website is meant to offer information about the organization and to facilitate individuals and companies to support and offer donations to Musicians without Borders.

All given information is general and is not intended to be offered as a personal, professional of judicial advice or an equivalent of these. Content of this website changes without notice in advance (including the hyperlinks).

Musicians without Borders

Wij gebruiken muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te genezen.

Over ons
Musicians without Borders

"Als er iets in deze wereld moet veranderen, dan kan dat alleen met muziek"•• Jimi Hendrix

Musicians without Borders organiseert projecten en ontwikkelt methodes voor verzoening en traumaverwerking door muziek. Wij werken nauw samen met lokale muzikanten en organisaties om duurzame projecten op te bouwen die aansluiten op de lokale behoeften. Uit succesvolle projecten ontwikkelen wij modellen, methodieken en trainingen die we aanpassen voor andere regio’s. Onze professionele trainers zijn gespecialiseerd in het geven van community music-projecten op plekken waar mensen worstelen met trauma’s, angsten en isolement als gevolg van oorlog en conflict.

Musicians without Borders’ lange termijn betrokkenheid geeft onze deelnemers de tijd om vaardigheden en talenten te ontwikkelen, verdriet en verlies te verwerken en bruggen van verzoening te bouwen in samenlevingen die verdeeld zijn geraakt door recent of lopend conflict.

Musicians without Borders bouwt aan een wereldwijd netwerk van musici en muziekliefhebbers die ons werk steunen met hun tijd, energie, expertise en financiële steun.

Waarom muziek?

"Misschien ben je arm, woon je in een krot, heb je je baan verloren, maar dat lied geeft je hoop."•• Nelson Mandela

Waar oorlog heeft gewoed, hebben mensen alles nodig om terug te keren in het leven: voedsel, water, onderdak, kleding, medicijnen. Maar meer dan wat dan ook, hebben mensen hoop nodig. Om te kunnen verzoenen, hebben mensen empathie nodig. Om te genezen, hebben mensen verbondenheid en saamhorigheid nodig.

 • Muziek creëert empathie, bouwt saamhorigheid op en geeft hoop.
 • Muziek overstijgt etnische scheidslijnen en biedt een neutrale ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten door gedeelde talenten en passies.
 • Community music is een directe en toegankelijke methode om mensen met elkaar te verbinden en gemeenschappen te betrekken en mobiliseren.
 • Van drumcirkels tot koorzang en van ‘body percussion’ tot rockbands: muziek kan worden beoefend door iedereen op zijn of haar eigen niveau, zowel in kleine groepen als met honderden of zelfs duizenden mensen.
Projecten & Programma’s

Mitrovica Rock School – In het naoorlogse Kosovo, overbruggen jonge aspirant rocksterren de kloof in deze stad in de Mitrovica Rock School, waar alles om muziek draait.

Palestine Community Music – Wij leiden jongeren en jonge professionals op om muziek te brengen naar kinderen in vluchtelingenkampen, dorpen, scholen, ziekenhuizen en weeshuizen op de westelijke Jordaanoever.

Rwanda Youth Music We hebben muziektherapie geïntroduceerd en we trainen jeugdleiders om community music-activiteiten te organiseren voor jongeren en kinderen die getroffen zijn door HIV / AIDS.

Music Bridge – In het verdeelde Derry-Londonderry brengen we mensen samen door community music trainingen en programma’s.

Geschiedenis

Musicians without Borders begon met muziek. Op 4 mei 1999 gaf Laura Hassler een herdenkingsconcert in de stad waarin zij woonde in Nederland. Op het hoogtepunt van de Kosovo-oorlog had Laura besloten om tijdens deze traditionele Nederlandse herdenking van de Tweede Wereldoorlog ook stil te staan bij de getroffenen in de oorlog die op dat moment woedde. De muzikanten droegen hun traditionele Balkan liederen – slaapliedjes, liefdesliedjes, liederen van hoop en van rouw – op aan gewone mensen die overal dezelfde verlangens hebben maar altijd in de vuurlinie terecht komen.

Geraakt door de boodschap van het concert, hadden de muzikanten gesprekken over de verbindende kracht van muziek. Niet alleen om de tragedie van oorlog uit te drukken, maar ook om er iets aan te doen. Diezelfde zomer brachten zij een bezoek aan Kosovaarse vluchtelingen in Nederland. Daar zongen en speelden zij de liederen die de mensen daar kenden en die hen na aan het hart lagen. Zij maakten muziek met de kinderen en gaven muzikanten weer instrumenten als zij deze kwijt waren geraakt door de oorlog. Een paar maanden later bezocht de groep Sarajevo in Bosnië. De muzikanten traden op en gaven muziekworkshops aan kinderen in een vluchtelingenkamp. In januari 2000 schreven zij zich in als een liefdadigheidsinstelling onder de naam Musicians without Borders. Laura coördineerde een klein kantoor, richtte zich geleidelijk op vrede en mensenrechtenorganisaties en bouwde een netwerk van muzikanten op, terwijl ze geld inzamelde en steun zocht voor een nieuwe, innovatieve benadering van vredesopbouw door middel van muziek.

Gedurende een aantal jaren werkte MwB samen met muzikanten en mensenrechtenorganisaties in de Balkanlanden. Zang- en muziekgroepen traden op op festivals en gaven muziek- en dansworkshops op scholen, in culturele centra en vluchtelingenkampen in Macedonië, Kosovo en Bosnië. Door de groei van het netwerk kon MwB op een gegeven moment ook conferenties in Sarajevo en in Utrecht organiseren. Zo kwamen muzikanten van Oost- en West-Europa, het Midden-Oosten en Cyprus samen om te onderzoeken waar hun gedeelde verlangen om muziek in te zetten voor vrede en sociale verandering nog meer toe zou kunnen leiden.

Uit deze eerste contacten ontstond het eerste langetermijnproject van MwB: de Music Bus. Dit was een muzikaal project voor kinderen in het door oorlog verwoeste Srebrenica in het oosten van Bosnië. Van 2002 tot 2011 bracht de Music Bus muziek, dans en theater naar kinderen in Srebrenica en de steden en vluchtelingenkampen in de wijde omgeving, terwijl MwB lokale zangers en dansers trainde in haar groeiende methodologie van inclusieve muziek maken.

Langzaamaan verschoof de MwB-focus van tours en festivals naar lokale, langetermijn programma’s. Een team van MwB werd gevraagd om een festival in Mitrovica, Kosovo, te organiseren. De aanvragen kwamen van lokale rockmuzikanten, en in 2008 opende de Mitrovica Rock School zijn deuren. Een uitnodiging voor een conferentie over geweldloosheid in Bethlehem, Palestina, gaf MwB de gelegenheid om haar benadering in het Midden-Oosten te introduceren. Dit leidde tot de ontwikkeling van Palestine Community Music; een project waarin jonge Palestijnen worden opgeleid als community music leaders voor kinderen. Met de start van Rwanda Youth Music in 2010 breidde MwB uit naar Centraal Oost Afrika. En in 2013 leidde een samenwerking in Noord-Ierland tot de oprichting van Music Bridge. Om gastvrije muzikanten in Europa te helpen bij de verwelkoming van oorlogsvluchtelingen startte MwB in 2015 Welcome Notes. Een nieuwe samenwerking in 2017 bracht MwB naar El Salvador om te helpen kinderen tegen geweld te beschermen.

Vandaag de dag groeien en bloeien deze programma’s nog steeds. Ze zijn inmiddels diep geworteld in lokale gemeenschappen, in samenwerkingsverbanden tussen MwB en lokale organisaties en muzikanten die zich inzetten voor sociale verandering en vreedzame, leefbare omstandigheden voor hun eigen gemeenschappen. Uit de projecten en programma’s heeft MwB haar trainingsprogramma ontwikkeld. In dit trainingsprogramma deelt MwB vaardigheden en kennis met muzikanten over de hele wereld ter ondersteuning van hun eigen gemeenschappen.

Momenteel werkt MwB samen met universiteiten, activisten en kunstenaars over de hele wereld. Ieder deelt zijn expertise om muzikanten wereldwijd te inspireren en in staat te stellen om voorvechters, activisten, leraren, trainers, onderzoekers of artiesten te zijn. Samen dragen wij dezelfde boodschap uit: oorlog verdeelt, muziek verbindt.

Musicians without Borders is een van ‘s werelds pioniers in het gebruiken van de kracht van muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te helen.

Medewerkers
Laura Hassler
Oprichter & Directeur
Ilaria Modugno
Financieel Medewerker
Danny Felsteiner Mekori
Communicatie & Ontwikkeling
Meagan Hughes
Projectleider & Communicatie
Anna Rose Swinkels
Projectleider & Communicatie
Miguel Ortega
Projectleider & Communicatie
Esther Arp
Development
Irma Kort
Coördinator MwB Instrumenten Fonds
Laura Visser
Grafisch Ontwerper
Projectleiders
Wendy Hassler-Forest
Mitrovica Rock School
Emir Hasani
Mitrovica Rock School
Milizza Kosova
Mitrovica Rock School
Chris Nicholson
Rwanda Youth Music
Allison Shyaka
Rwanda Youth Music
Fabienne van Eck
Palestine Community Music
Ahmad al'Azzeh
Palestine Community Music
Meagan Hughes
Music Bridge
Amanda Koser-Gillespie
Music Bridge
Anna Rose Swinkels
Welcome Notes
Miguel Ortega
El Salvador
Trainers
Otto de Jong
Muziekpedagogiek, Nonverbale Communicatie
Marijke Smedema
Muziek & Beweging, Pedagogiek, Didactiek
Fabienne van Eck
Muziekpedagogiek
Sherwin Kirindongo
Wereldmuziek Percussie, Drum Circles, Ritme
Chris Nicholson
Muziektherapie
Chris Colleye
Wereldmuziek Percussie, Drum Circles, Ritme
Danny Felsteiner Mekori
Muziek & Dialoog, Songwriting
Hanno Thomassen
Ritme, Pedagogiek
Amanda Koser-Gillespie
Community Muziek, Pedagogiek
Marion Haak-Schulenburg
Community Muziek, Pedagogiek
Emma Smith
Community Muziek,Improvisatie
Darren Abrahams
Trauma, Beweging, Pedagogiek
Christa Tinari
Nonviolence
Raad van Toezicht
Johan Dorrestein
Voorzitter
Eduard Nazarski
Lid Raad van Toezicht
Laila Abid
Lid Raad van Toezicht
André Buitenhuis
Penningmeester
Jeske Remmers
Lid Raad van Toezicht
Leslie Snider
Lid Raad van Toezicht
Partners en Sponsoren
Partners
In Kind Donors
Project Partners
Palestine Community Music Donors
Rwanda Youth Music Donors
Mitrovica Rock School Donors
From Woman to Woman Donors
Contact

Tolhuisweg 1
1031 CL Amsterdam
Nederland

T: 020 330 5012

[email protected]

Ontvang onze nieuwsbrief
Facebook
Twitter

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over onze projecten wereldwijd.

Nieuws & Updates
July 2, 2021
An article written by MWB trainer and workshop leader, Fabienne van Eck...
June 22, 2021
Musicians Without Borders invites musicians and allied professionals to the Music Leadership Summit, building and sharing music leadership skills to respond to the needs of displaced people.
June 15, 2021
"Music has always been the voice of change. Music gives voice to our collective longing for just and peaceful societies and unites us in working toward them."
April 12, 2021
A generous US $ 100,000 donation will bring music to hundreds of children in post-conflict regions around the world.
Expert Meetings ()
Speaking Engagements ()
Training ()
Personal Blogs
March 8, 2020
For International Women’s Day this year, we asked women from the MWB network about their favorite female artists and the songs that mean the most to each of them. 
December 13, 2019
Welcome Notes program manager Anna Swinkels wrote about her experiences during one of our workshops in Greece, last April.
April 2, 2019
Welcome to the Director's Blog, reflecting on 20 years of peacebuilding through music.
February 14, 2019
"Music is a healing force that can and must be used to move humanity past the damage it has been doing to itself ever since war and conquest became the global norm." by Robert C. Koehler
Videos
April 20, 2018
In March, MwB trainers led rap workshops with unaccompanied refugee youth in collaboration with SOS Children's Villages Italy. Together, they wrote and performed their own rap.
March 23, 2018
A few weeks ago, MwB trainers led rap workshops with unaccompanied refugee youth in collaboration with SOS Children's Villages Italy. Together, they wrote and performed their own rap.
February 12, 2018
Meet Saúl Gestoni, an arts teacher who joined our training program, Soy Música, in El Salvador.
January 22, 2018
Our partners Sounds of Palestine participated in Palestine Philharmonie's 2nd Winter Music Academy.
Voices
Testimonials
<
>
Musicians without Borders was mijn poort tot de harten van alle misdeelde en verwaarloosde kinderen. Ik kan alleen maar zeggen dat Musicians without Borders de school is waarvan ik het allerliefste nooit zou willen afzwaaien
Mohammad Azmi Isamail Tayliakh
Dheisheh Vluchtelingenkamp, Palestina
Mohammad Azmi Isamail Tayliakh
Dheisheh Vluchtelingenkamp, Palestina
Musicians without Borders was mijn poort tot de harten van alle misdeelde en verwaarloosde kinderen. Ik kan alleen maar zeggen dat Musicians without Borders de school is waarvan ik het allerliefste nooit zou willen afzwaaien

It took me two days to write about my experience with MwB, not because I am writing thousands of words (even though thousands of words are not enough to describe every single detail of my feelings and experience ). I started writing and deleting many times with the feeling that anything I write will not be good to describe my great experience. In the beginning I wanted to share my life experience as a Palestinian refugee, when I was very little child I started falling in love with music and I remember that I used to sing all the songs I listen to and even tried to say normal things with melody. Then I started to get attracted to violin especially with that imagination of playing the “four seasons” from Vivaldi – and I just researched its name on Google to write it here as I spent too much time loving this musical piece without knowing its name or to whom it belongs. And to be more honest I belong a to low income family just like the rest of all the refugees and I couldn’t even ask them to take me to a music institute or any place to learn music because I was sure that they couldn’t afford it. When I was 12 I started participating in community centers and organizations by being part of theater and choir but my passion to music was still unsaturated as I needed to learn more about music. At the age of 17 I got a chance to participate in a training with MwB, I thought that it will just be a normal workshop that ends when the time finishes but when we started it the magic started with dancing, singing and body percussion, at the first place I was happy to do such activities for myself and secondly I learned how to use these activities with children after finishing the training.

The first workshop with children, it was in Dheishah refugee camp after Otto asked us to invite all the children we find in the streets of the camp. We started singing, doing the water drop dance and doing movements in our first practical workshop, I still remember that day and still remember the faces of the kids, the brightness in their eyes and the positive energy they shared that day which inspired me to continue working with children till now. We are leading workshops now and after six years full of good memories and workshops I can say that I am proud and lucky. I could meet with children in Tel village near Nablus, I could work with the children in my area and became famous among them (the best kind of fame), I could see the world through the eyes of blind kids, feel the sounds through the ears of deaf and love the life through the hearts of the kids with cancer. And all that great feelings were accessed by being a music workshop leader. MwB was my port to all the hearts of deprived children and neglected ones. And Finally I can say that MwB is the school that I would never wish to graduate from.

De muziekopleiding die door Musicians without Borders wordt gegeven, scherpt de geest van de meisjes [de cursisten] en draagt bij aan de verbetering van hun levensstandaard. Ze sluiten vriendschappen met elkaar en voelen zich nu in staat om dingen te ondernemen met hun mannelijke collega's.
Rehema Nizeyimana
Gisenyi, Rwanda
Rehema Nizeyimana
Gisenyi, Rwanda
De muziekopleiding die door Musicians without Borders wordt gegeven, scherpt de geest van de meisjes [de cursisten] en draagt bij aan de verbetering van hun levensstandaard. Ze sluiten vriendschappen met elkaar en voelen zich nu in staat om dingen te ondernemen met hun mannelijke collega's.

Musicians without Borders’ training has helped me to express my feelings to people. It has helped me to introduce myself to groups of people, and I have started to feel free talking to groups of people. Through music I have been able to make friends with adolescents, and they have become happy from our music – they also learn something and get information from the music.

ADEPE [my organization] has started using music to help people with their moods. They have started using music to communicate information, and are using music to teach as it makes things clear. ADEPE uses music to train young people. Through using music, the adolescent girls have come together and have discussions.

Dit project helpt omdat het jonge mensen aan weerskanten van de brug aanmoedigt om verder te kijken dan hun verschillen en zich via muziek met elkaar te verbinden.
Jelena Zafirovic
Mitrovica
Jelena Zafirovic
Mitrovica
Dit project helpt omdat het jonge mensen aan weerskanten van de brug aanmoedigt om verder te kijken dan hun verschillen en zich via muziek met elkaar te verbinden.

Being in the Mitrovica Rock School means the world to me – not only have I evolved as a musician, but also as a person, and I am grateful to have met my band-mates who choose to think outside of the box and make great music together.

Ik maak al 28 jaar muziek en geef al 15 jaar lang muziekonderwijs. Door de muziekopleiding van Musicians without Borders heb ik een nieuwe, verbindende manier van muziek maken ontdekt. Deze cursus heeft mij niet alleen de gelegenheid geboden om te netwerken met gelijkgestemden, maar mij ook verschillende manieren laten zien waarop ik de muziek die ik speel en onderwijs kan aanpassen aan mijn publiek en aan de context.
Amanda Koser-Gillespie
Noord-Ierland
Amanda Koser-Gillespie
Noord-Ierland
Ik maak al 28 jaar muziek en geef al 15 jaar lang muziekonderwijs. Door de muziekopleiding van Musicians without Borders heb ik een nieuwe, verbindende manier van muziek maken ontdekt. Deze cursus heeft mij niet alleen de gelegenheid geboden om te netwerken met gelijkgestemden, maar mij ook verschillende manieren laten zien waarop ik de muziek die ik speel en onderwijs kan aanpassen aan mijn publiek en aan de context.

I have been living in Northern Ireland for 6 years working in various forms of music education and I feel I now have a wider spread of creative tools to use that range from better lesson planning and analysis of what and how I want to teach, accessible material of games, songs, and where to purchase instruments as well as a strong support network. Taking this course has given me the feeling that I am a part of a beautiful and helpful creative process. I highly recommend this course to anyone involved in community work!

De eerste opleiding van Musicians without Borders hielp ons veel. We hebben een deel van de leermiddelen die wij kregen gebruikt om deelnemers aan onze jeugdopleidingen te onderwijzen. We hebben ook een aantal liedjes opgenomen in onze handboeken voor het jeugdopleidingscentrum hier. We zijn blij met de opleiding en kijken ernaar uit om nog meer middelen en materialen te mogen ontvangen om ons in de toekomst verder te helpen.
Yona Msemo
Arusha, Tanzania
Yona Msemo
Arusha, Tanzania
De eerste opleiding van Musicians without Borders hielp ons veel. We hebben een deel van de leermiddelen die wij kregen gebruikt om deelnemers aan onze jeugdopleidingen te onderwijzen. We hebben ook een aantal liedjes opgenomen in onze handboeken voor het jeugdopleidingscentrum hier. We zijn blij met de opleiding en kijken ernaar uit om nog meer middelen en materialen te mogen ontvangen om ons in de toekomst verder te helpen.
Dit project helpt mij als individu en mijn hele gemeenschap doordat het de enige interactieve ruimte is aan beide kanten van de brug met alle bestanddelen die noodzakelijk zijn om jonge talenten zich te laten ontwikkelen tot supersterren en (door samen te werken in de moeilijkste omstandigheden) tot supermensen!
Blerta Kosova
Mitrovica
Blerta Kosova
Mitrovica
Dit project helpt mij als individu en mijn hele gemeenschap doordat het de enige interactieve ruimte is aan beide kanten van de brug met alle bestanddelen die noodzakelijk zijn om jonge talenten zich te laten ontwikkelen tot supersterren en (door samen te werken in de moeilijkste omstandigheden) tot supermensen!
Meedoen aan Music Bridge is een stimulerende en verrijkende ervaring. De rijkdom aan kennis en ervaring van Musicians without Borders is klasse en de manier waarop het opleidingsprogramma wordt gepresenteerd is informatief, boeiend en leuk... Het is een kans die je leven zal veranderen!
Ruth Mc Ginley
Noord-Ierland
Ruth Mc Ginley
Noord-Ierland
Meedoen aan Music Bridge is een stimulerende en verrijkende ervaring. De rijkdom aan kennis en ervaring van Musicians without Borders is klasse en de manier waarop het opleidingsprogramma wordt gepresenteerd is informatief, boeiend en leuk... Het is een kans die je leven zal veranderen!
Als jeugdleider in het begeleidingsprogramma kunnen we de vaardigheden die we hebben opgedaan tijdens de opleiding van Musicians without Borders doorgeven aan de kinderen die bij ons komen. Dat is een goede zaak en geeft ons een gevoel van trots. We geven immers iets moois dat wij hebben ontvangen door aan anderen. Als ik de kinderen muziek zie maken zoals ik het hen heb geleerd, geeft me dat kracht en nieuwe hoop voor de toekomst.
Eric Nshimiyimana
Kigali, Rwanda
Eric Nshimiyimana
Kigali, Rwanda
Als jeugdleider in het begeleidingsprogramma kunnen we de vaardigheden die we hebben opgedaan tijdens de opleiding van Musicians without Borders doorgeven aan de kinderen die bij ons komen. Dat is een goede zaak en geeft ons een gevoel van trots. We geven immers iets moois dat wij hebben ontvangen door aan anderen. Als ik de kinderen muziek zie maken zoals ik het hen heb geleerd, geeft me dat kracht en nieuwe hoop voor de toekomst.

Now I’m feeling much better than before I started to play piano, because when I’m playing piano I feel like I have a vision and a mission. The piano makes me forget the sorrow that I had before. By playing piano, it makes me keep smiling every day, because it makes me forget some of the past… It doesn’t give me time to think about my bad past situation.

Ik wil het hebben over muziek en wat dat met mij heeft gedaan. Ik hoorde voor het eerst over de Musicians without Borders-opleiding van een vriend. Het ging op dat moment niet goed met me, omdat ik net mijn vader had verloren. Maar zodra ik begon deel te nemen aan de workshops, voelde ik hoe het verdriet me verliet en ik veranderde in een nieuw mens.
Lotus Awawdah
Dura, South Hebron, Palestine
Lotus Awawdah
Dura, South Hebron, Palestine
Ik wil het hebben over muziek en wat dat met mij heeft gedaan. Ik hoorde voor het eerst over de Musicians without Borders-opleiding van een vriend. Het ging op dat moment niet goed met me, omdat ik net mijn vader had verloren. Maar zodra ik begon deel te nemen aan de workshops, voelde ik hoe het verdriet me verliet en ik veranderde in een nieuw mens.

Children from my community are always waiting for Thursday to play music and have fun. Because we live in a small village anything different than normal is something new they want to see, hear and play.

Aanbevelingen
<
>
Sing.
Sing aloud
So True Being may follow the Word.

Musicians without Borders sing aloud the song of peace. I applaud their work and ask you to support them however you can.
Thích Nhất Hạnh
Speaker, writer and spiritual teacher, Vietnam / France
Thích Nhất Hạnh
Speaker, writer and spiritual teacher, Vietnam / France
Sing.
Sing aloud
So True Being may follow the Word.

Musicians without Borders sing aloud the song of peace. I applaud their work and ask you to support them however you can.

Nonviolent resistance
A prominent leader of the nonviolent resistance to the war in Vietnam, Thich Nhat Hanh was nominated for the Nobel Peace Prize by Martin Luther King in 1967.

Speaker, writer and teacher
He was head of the Vietnamese Buddhist Peace Delegation to the Paris Peace Talks from 1969- 1973. A world-renowned speaker, writer and spiritual teacher, Thich Nhat Hanh continues his advocacy of justice, nonviolence and reconciliation.

Sing.
Sing aloud
So True Being may follow the Word
(Experience, Nhat Hanh, 1964)

There is nothing that imbues the human soul with a greater sense of belonging than to be given the opportunity to express love. I have been graciously granted this honour by Musicians without Borders through their initiative of welcoming me into the arena of their most wonderful work. Their use of music to link individuals and communities with themselves, each other and the higher purpose of life’s attainment of peace, is commendable beyond measure. My gratitude is surpassed only by the undiminished love I feel towards you, my beautiful sisters and brothers.
Eugene Skeef
Percussionist, composer, poet, educationalist and animateur, South Africa / UK
Eugene Skeef
Percussionist, composer, poet, educationalist and animateur, South Africa / UK
There is nothing that imbues the human soul with a greater sense of belonging than to be given the opportunity to express love. I have been graciously granted this honour by Musicians without Borders through their initiative of welcoming me into the arena of their most wonderful work. Their use of music to link individuals and communities with themselves, each other and the higher purpose of life’s attainment of peace, is commendable beyond measure. My gratitude is surpassed only by the undiminished love I feel towards you, my beautiful sisters and brothers.

Eugene Skeef is a South African percussionist, composer, poet, educationalist and animateur and has lived in London since 1980. He also works in conflict resolution, acts as a consultant on cultural development, teaches creative leadership and is a broadcaster. In 2003 he founded Umoya Creations, a charity set up to facilitate this international work. As a young activist he co-led a nation-wide literacy campaign teaching in schools, colleges and communities across apartheid South Africa. As well as being at the forefront of the contemporary music scene collaborating with innovative artists, he has also been instrumental in developing the education programmes of some of the major classical orchestras in the United Kingdom. Eugene is a Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA) and has served on the board of directors of the London Philharmonic Orchestra (LPO). He is on the advisory committee of Sound Junction, the Associated Board of the Royal Schools of Music’s award-winning interactive multimedia educational project. He is a judge on the BBC Choir of the Year.

Eugene is the Artistic Director of Quartet of Peace, an international project initiated by Brian Lisus, the South African luthier who has made a quartet of string instruments in honour of South Africa’s 4 Nobel peace laureates, Dr. Albert Luthuli, Nelson Mandela, Archbishop Desmond Tutu and FW de Klerk. Quartet of Peace uses music to bring about peaceful resolutions to conflict and poverty, with a special focus on young people.

I choose to support Musicians without Borders over all other international NGOs because I’ve seen the impact of their work: they achieve miracles through the simple, universally human love of music. Thank you for your dedication to vulnerable children in sensitive hotspots around the world.
Diane Lemieux
Author, Canada / Nigeria
Diane Lemieux
Author, Canada / Nigeria
I choose to support Musicians without Borders over all other international NGOs because I’ve seen the impact of their work: they achieve miracles through the simple, universally human love of music. Thank you for your dedication to vulnerable children in sensitive hotspots around the world.

I write about people and cultures with the goal of building bridges of empathy and understanding. I co-authored “The Mobile Life: a new approach to moving anywhere”. This book gives individuals control over the process of change when resettling abroad, thereby improving relationships in our increasingly global world.

I support Musicians without Borders because I believe in the healing power of music. It is said that music is the universal language; there is a natural connective between people through rhythm and a simple melody that can be more powerful than words. MWB’s work is so important because it goes into conflict areas where voices have been oppressed, and gives a song to the voiceless. It can’t really get more inspiring than that.
Samantha Stollenwerck
Musician, traveler, photographer, and philanthropist, US
Samantha Stollenwerck
Musician, traveler, photographer, and philanthropist, US
I support Musicians without Borders because I believe in the healing power of music. It is said that music is the universal language; there is a natural connective between people through rhythm and a simple melody that can be more powerful than words. MWB’s work is so important because it goes into conflict areas where voices have been oppressed, and gives a song to the voiceless. It can’t really get more inspiring than that.

Born and raised in the wildfire-prone digs of Southern California, Samantha Stollenwerck has always drawn upon her West Coast origins to create her own style of lyrical pop music, a sound has landed her on bills with the likes of Dave Matthews Band and Ziggy Marley. Now in 2014, with a full passport and a new country code of residence, Germany, she has expanded her world view to make a record that tips it’s hat to the international realm.

“All the songs are about traveling. I backpacked through upwards of 30 countries in 2012 and wanted to use instruments or music I heard in different countries in the songs, like the balalaika, or Brazilian samba.“ Though she draws upon the world for inspiration on this record, the music is still Samantha’s brand of acoustic-driven pop that her fans know her for.

Samantha formed her first band in college at UC Berkeley, California, quickly gaining a loyal fanbase and support of KFOG radio, performing at venues such as the Fillmore and Shoreline Amphitheater. Samantha has toured extensively over the past decade and has graced the stages at festivals such as Bonnaroo, South by Southwest, Austin City Limits Music Festival and the Super Bowl.

Samantha’s most recent album titled “Carefree” was recorded in Los Angeles with producer Jeff Trott. Jeff is best known for his work with Sheryl Crow, having penned several of Crow’s hit songs such as “Everyday is a Winding Road” and “If It Makes You Happy.” Samantha also collaborated with songwriter Danielle Brisebois who is accredited with several hit songs including Natasha Bedingfield’s singles, “Unwritten” and “Pocket Full of Sunshine”, and rounded out her record by bringing in Grammy Award-winning mixer, Manny Marroquin (Alicia Keyes, Usher, Kanye West).

Samantha’s songs have been featured on TV shows such as One Tree Hill and Comedy Central’s Nick Swardson’s Pretend Time, and has found a niche writing songs for film, brands and causes for HBO Documentaries, Patagonia Music Collective and L*Space Swimwear. She has collaborated in the studio with artists such as Mark Foster (Foster the People) and G. Love (G. Love and Special Sauce) and is a member of Tallboys, an LA-based group comprised of the talent behind artists such as Alanis Morrissette, Pink, Stevie Nicks, Jellyfish and Madonna.

She is involved philanthropically with organizations in the US such as Surfrider and SYRV, a clean-water initiative which focuses on Nicaragua outreach. Recently she used a music video to fundraise for a school-building project in Laos with international education organization Pencils of Promise.

“Travel has deepened my outlook in so many ways. I was in Kurdistan, Russia, even Yemen! To see how these countries and cultures function firsthand made me much more compassionate and well-versed in global events. Most of all, I recognize how fortunate I am, and to not take life for granted.”

Imagine a world without borders, a world where we don't hide behind our false, imaginary, made-up nationalities, races and identities.
I dream of such a world. A world of only one race, nation and citizenship - the human one.
Musicians without Borders teaches us that such a world is not only necessary but also possible if we unite the rhythm and the melody of our heart beats that connect us all.
Merima Ključo
Concert accordionist, Bosnia-Herzegovina / US
Merima Ključo
Concert accordionist, Bosnia-Herzegovina / US
Imagine a world without borders, a world where we don't hide behind our false, imaginary, made-up nationalities, races and identities.
I dream of such a world. A world of only one race, nation and citizenship - the human one.
Musicians without Borders teaches us that such a world is not only necessary but also possible if we unite the rhythm and the melody of our heart beats that connect us all.

Concert accordionist Merima Ključo performs internationally as a recitalist
and has been guest soloist with many orchestras, including the Scottish
Chamber Orchestra, Holland Symphonia, and the Netherlands Radio
Philharmonic Orchestra. As soloist, she has participated in a number of
renowned festivals, including the St. Magnus Festival (Scotland), the City
of London Festival, the Gaudeamus Festival (Amsterdam), and the
Gubaidulina Festival, which honored one of the greatest composers of
our time, Sofia Gubaidulina, in celebration of her 75th birthday.
She was a member of the Checkpoint KBK with Iva Bittova and David
Krakauer, and Serendipity 4 with singers Theodore Bikel and Shura
Lipovsky, and pianist Tamara Brooks, and was a frequent guest of
MusikFabrik, the Asko/Schönberg Ensemble and the Nederlands Blazers
Ensemble. Her performances have been broadcast by the BBC and by
networks all around Europe, North America and Australia.
Ključo composes and arranges, and collaborates with many composers.
She has contributed music to the films In the Land of Blood and Honey,
written and directed by Angelina Jolie, with a score by the Oscar-winning
composer Gabriel Yared, and Jack, by Sergej Kreso, among others, and
has performed in the documentary films Journey 4 Artists, by Michele
Noble, and Stories of Sevdah, by Robert Golden.
In 2006 she was asked by the Bayerischer Rundfunk to compose music
for the radio drama Wie der Soldat das Grammofon repariert, based on
the book by Saša Stanišić, and directed by Leonhard Koppelmann. The
production is published as an audio book by Random House.
Opera and theatre companies with whom Ključo has performed include
the National Jewish Theater, Bremer Theater, the Nederlandse Kinder
Theater and EastWest Theater Company Theater. She has collaborated
with prize-winning theatre directors Daniel Landau, Derek Goldman, and
Haris Pašović among others.
Merima Ključo was invited to perform and compose music (along with the
pianist and conductor Tamara Brooks) for Sholom Alechiem: Laughter
Through Tears, a one-man play, written and performed by the legendary
actor and singer Theodore Bikel. Produced by the National Jewish heater, it played in Washington DC, Florida, Toronto, Montreal, San
Francisco and New York from 2009 to 2012.
In 2012, she was invited by the EastWest Theater Company and the
renowned Bosnian theater director Haris Pašović to compose and
perform Sarajevo Red Line (Sarajevska Crvena Linija) in commemoration
of the 20th anniversary of the Siege of Sarajevo. This piece, which
incorporated traditional songs, pop songs, and classical music, was
performed on April 6, 2012 to an audience of 11,541 empty red chairs
lining the main boulevard in Sarajevo, with one chair for every life lost in
the siege. Thousands of people from all walks of life congregated to
witness and remember.
Traditional music inspired Ključo from an early age and has brought a
unique dimension to her work. As the producer, composer, and arranger
for her highly rated album Zumra (Gramofon, 2009/ Harmonia Mundi UK /
World Village 2010), which featured the Bosnian traditional singer Amira,
she has created a multi-layered classical interpretation of a musical
tradition she treasures. Her compositions and arrangements are original
and contemporary in their juxtaposition of extended techniques with
traditional musical forms. The album was voted by The Sunday Times
(UK) as one of the “Top 100″ albums of 2010”, as well as fourth in “Top
10 World Music Albums”.
Most of the songs on the Zumra album are from Ključo’s song cycle
Sevdah Songs I, composed between 2006-2008. In 2013 composed
Sevdah Songs II (for soprano and accordion). Next to the Bosnian
traditional elements, this composition also includes a song from the
Bosnian Sephardic tradition. Songs of love and desire, but also some
rebellious breaking up with the tradition.
In 2009 and 2012, Schott Music published her books Eastern European
Folk Tunes for Accordion and Klezmer and Sephardic Tunes for
Accordion.
Merima Ključo has given workshops and master classes in conservatories
and universities all over the world, including the Guildhall School of Music
(England), the University of Edinburgh (Scotland), and Syracuse, eorgetown and Long Beach Universities (USA), and she was a faculty
member at Yellow Barn during the 2011 summer season.
She studied accordion at the Srednja Muzička Škola in Sarajevo,
continued her studies with Miny Dekkers at the Rotterdam Conservatory,
and after graduation she was granted a special postgraduate scholarship
for exceptional talent to study at the University of the Arts Bremen, where
she studied with Margit Kern, graduating with a cum laude.

During the Vietnam war, our teacher Thich Nhat Hanh, I and many friends in the Buddhist Peace Delegation in Paris worked closely with Alfred Hassler for peace in our country and in the world. Laura Hassler now continues the work of her father in her own way, through Musicians without Borders. With music, she and her many musician colleagues work to remove barriers from the hearts of those who are still caught in division, pain and hatred. I gladly add my name to those who support the mission and work of Musicians without Borders.
Sister Chân Không
Buddhist nun and peace activist, Vietnam / France
Sister Chân Không
Buddhist nun and peace activist, Vietnam / France
During the Vietnam war, our teacher Thich Nhat Hanh, I and many friends in the Buddhist Peace Delegation in Paris worked closely with Alfred Hassler for peace in our country and in the world. Laura Hassler now continues the work of her father in her own way, through Musicians without Borders. With music, she and her many musician colleagues work to remove barriers from the hearts of those who are still caught in division, pain and hatred. I gladly add my name to those who support the mission and work of Musicians without Borders.

Chan Khong was born Cao Ngoc Phuong in 1938 in Ben Tre, Vietnam in the center of the Mekong Delta. As the eighth of nine children in a well-to-do family, her father taught her and her siblings the value of work and humility. She quotes her father as saying: “…never bargain with a poor farmer because for you a few dong may not be much, but for him it is enough to support his children.”

In 1958 she enrolled in the University of Saigon to study biology. She was also involved in political action, becoming the student leader at the University, spending much of her time helping the poor and sick in the slums of the city.

She first met Thich Nhat Hanh in 1959 and considered him her spiritual teacher. In 1963 she left for Paris to finish her degree in biology which was awarded in 1964. She returned to Vietnam later that year and joined Thich Nhat Hanh in founding the Van Hanh University and the School for Youth and Social Service (SYSS). She was central in many of the activities of the SYSS which organized medical, educational and agricultural facilities in rural Vietnam during the war. At one stage the SYSS involved over 10,000 young peace workers who rebuilt many villages ravaged by the fighting. When Thich Nhat Hanh returned to the United States, Chan Khong ran the day to day operations.

On February 5, 1966 Chân Không was ordained as one of the first six members of the Order of Interbeing, sometimes called the “Six Cedars”. Following her ordination, she was given the name Sister Chan Khong, True Emptiness. In explaining the meaning of the name, she says: “In Buddhism, the word ’emptiness’ is a translation of the Sanskrit sunyata. It means ’empty of a separate self.’ It is not a negative or despairing term. It is a celebration of interconnectedness, of interbeing. It means nothing can exist by itself alone, that everything is inextricably interconnected with everything else. I know that I must always work to remember that I am empty of a separate self and full of the many wonders of this universe, including the generosity of my grandparents and parents, the many friends and teachers who have helped and supported me along the path, and you dear readers, without whom this book could not exist. We inter-are, and therefore we are empty of an identity that is separate from our interconnectedness.”

The Order of Interbeing was to be composed of monks, nuns, laymen, and laywomen. The first six ordainees were free to choose whether they preferred to live and practice as formal monastics or as laypersons. The first three women chose to live celibate lives like nuns, although we didn’t shave our heads, while the three men chose to marry and practice as lay Buddhists. Among the three women was Nhat Chi Mai, who immolated herself for peace just a year later.

From 1969 to 1972 she worked with Thich Nhat Hanh in Paris organizing the Buddhist Peace Delegation which campaigned for peace in Vietnam. Since then she has worked with Thich Nhat Hanh establishing first the Sweet Potato community near Paris, then Plum Village Sangha in 1982. She accompanies and assists Thich Nhat Hanh when he travels. In addition, she has continued to organize relief work for those in need in Vietnam, coordinating relief food parcels for poor children and medicine for the sick, and helps organize activities at Plum Village.

During the three-month return to Vietnam (January to early April, 2005), Thich Nhat Hanh spoke to thousands of people throughout the country – bureaucrats, politicians, intellectuals, street vendors, taxi drivers, artists. In addition to Thich Nhat Hanh’s Dharma talks, Sister Chan Khong also taught and conducted additional mindfulness practices. She led the crowds in singing Plum Village songs, chanting, and leading “total relaxation” sessions. Other times, it was her simple application of Vietnamese heritage to modern ways of life that appealed to the people they met. During Tết (Vietnamese new year) celebrations in February, she performed an “oracle reading” for hundreds of Buddhist followers.

I sing Sevdah, the music that expresses the heart of this region and its history that has linked the destinies of many peoples. And I am a citizen, hoping for a better world, open societies and a culture of nonviolence in the Balkans and around the world. Musicians without Borders shares these values, and as a musician, I proudly add my voice to support their work around the world.
Damir Imamović
Singer, composer and performer, Bosnia-Herzegovina
Damir Imamović
Singer, composer and performer, Bosnia-Herzegovina
I sing Sevdah, the music that expresses the heart of this region and its history that has linked the destinies of many peoples. And I am a citizen, hoping for a better world, open societies and a culture of nonviolence in the Balkans and around the world. Musicians without Borders shares these values, and as a musician, I proudly add my voice to support their work around the world.

Damir Imamović (DI) was born in 1978 in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). Although he showed interest in music since childhood, he devoted himself to it only after studying philosophy. In 2004 he worked with Farah Tahirbegović on a monography of his grandfather, one of Bosnia’s most influental sevdah singers – Zaim Imamović. That book introduced him to the world of sevdah and the world of professional music. Soon he started developing his own repertoire while performing in Bosnia and abroad.

Since 2012 Damir performs the most with critically acclaimed “Damir Imamović Sevdah Takht”, together with Ivan Mihajlović (bass) and Nenad Kovačić (percussion). In October 2012 they released their first CD together and toured Europe.

Damir Imamović’s sevdah is based on passionate research of traditional Bosnian music. While meeting sevdah masters, musicians, singers and authors of this art form, he constantly expands his repertoire and creates a special style of contemporary sevdah. Director Marina Andree made a documentary «Sevdah» (www.sevdahfilm.com), inspired by an emotional part of this process. The film won the Audience award in Sarajevo Film Festival (2009). On an artisan part of the project, «SevdahLab» project was born – a travelling interactive laboratory of sevdah in which Damir explores history and aesthetics of this traditional art.

As a North African, international singer and songwriter I seek my inspiration from the people of the world that we live in. My music is for them, and I see no borders, obstacles, or division between us. All I see are possibilities to bring peace, healing love, and hope to those who need it most. Musicians Without Borders is a tremendous organization who helps to create this everyday for everyone with their mission and inspire change towards a more beautiful future.
Yassin Algero
Singer, composer, and music producer, Algeria/United States
Yassin Algero
Singer, composer, and music producer, Algeria/United States
As a North African, international singer and songwriter I seek my inspiration from the people of the world that we live in. My music is for them, and I see no borders, obstacles, or division between us. All I see are possibilities to bring peace, healing love, and hope to those who need it most. Musicians Without Borders is a tremendous organization who helps to create this everyday for everyone with their mission and inspire change towards a more beautiful future.
Doe mee
Steun ons

Wil je ons werk ondersteunen?

 • Nodig je vrienden/vriendinnen uit om zich bij ons aan te sluiten en deel de link naar onze website of e-newsletter met hen.
 • Plaats een banner voor Musicians without Borders op je website. Zie hieronder.
 • Word vriend/vriendin van Musicians without Borders – help ons ons werk voort te zetten en uit te breiden. Klik hier voor meer informatie.
 • Luister, deel en koop muziek van onze projecten via Bandcamp.
 • Steun ons zonder extra te betalen, door gewoon online te winkelen! Meld je aan bij Helpfreely.org en begin gelijk: http://helpfree.ly/j16201
 • Koop uw webhosting pakket bij Webfaction. Zij zullen 10% van uw abonnementsgeld doneren aan Musicians without Borders. Gebruik deze link:
  https://www.webfaction.com/?aid=72471
 • Organiseer een benefietconcert of evenement. Lees meer op World Wide Music Day.
 • Andere ideeën ? Neem contact met ons op: [email protected]

Ter ondersteuning:

Wij waarderen het als je deze banner met een link naar onze website op je website of blog plaatst: http://mwb.ngo

support_mwb_blue
Download: Image
support_mwb_white
Download: Image
support_mwb_orange
Download: Image
support_mwb_black
Download: Image
Training

Wie en wat trainen wij?

Bent u muzikant? Heeft u ervaring met maatschappelijk werk en/of sociaal activisme? En wilt u uw vaardigheden uitbreiden met onze unieke expertise, opgedaan in actuele en voormalige conflictgebieden?

Schrijf u dan in voor onze jaarlijkse training programmas. Deze trainingen vindt plaats in Nederland en leert u als muzikant om muziek in te zetten voor sociale verandering en vredesopbouw.

In samenwerking met verschillende organisaties en opleidingsinstituten bieden wij ook een advanced training aan. Hierin behandelen we meerdere onderdelen uit ons community music training curriculum.

Meer informatie (in het Engels)

Musicians Connect

10348435_10152276139770847_2763671387511448436_n

Wij nodigen je uit om de privégroep Musicians Connect op Facebook te volgen, die op dit moment muzikanten van over de wereld verwelkomt die sociale veranderingen willen stimuleren, gebruik makend van de kracht van muziek. Als je geinteresseerd bent, neem contact met ons op en stuur een email met je achtergrond naar [email protected]

World Wide Music Day
PR Materiaal

Logo

logo

Download: Image | PDF
logo black

Download: Image
logo

Download: Image
logo black

Download: Image

Posters

aff_mwb2
Download: Image | PDF
aff_mwb1
Download: Image | PDF
aff_mwb4
Download: Image | PDF
aff_mwb3
Download: Image | PDF

Ter ondersteuning

Wij waarderen het als je deze banner met een link naar onze website op je website of blog plaatst: http://mwb.ngo

support_mwb_blue
Download: Image
support_mwb_white
Download: Image
support_mwb_orange
Download: Image
support_mwb_black
Download: Image

Folder

Download: Image 1 | Image 2 | PDF | PDF (+crop marks/bleed) | PDF – Nederlands

Meer materiaal nodig? Download onze benefit in a box toolkit.

Doneer

Uw bijdrage brengt muziek en hoop naar mensen die in de schaduw van oorlog en conflict leven.

Doneer vandaag
Thank you for your donation!
AMOUNT
EUR €
 • USD $
 • EUR
 • GBP £
 • $5
 • $10
 • $20
 • $50
 • $75
 • $150
or enter another amount:
$
DURATION
One-Time
Monthly
YOUR DETAILS
Or fill in your details:
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
IN HONOR OF (E-CARD)


Musicians Without Borders
WAR DIVIDES, MUSIC CONNECTS
www.musicianswithoutborders.org
DONATE
• The information you provide is subject to our Privacy Policy. A donation is required to send an E-Card.
•• Musicians Without Borders is a registered Not-For-Profit Organization. Your contributions may be Tax deductible.
Vrienden van MwB
Thank you for your donation!

AMOUNT
EUR €
 • USD $
 • EUR
 • GBP £
 • $5
 • $10
 • $20
 • $50
 • $75
 • $150
or enter another amount:
$
DURATION
One-Time
Monthly
YOUR DETAILS
Or fill in your details:
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
IN HONOR OF (E-CARD)


Musicians Without Borders
WAR DIVIDES, MUSIC CONNECTS
www.musicianswithoutborders.org
DONATE
Thank you!
 Please wait...
Thank you for becoming a Friend of Musicians Without Borders!
• The information you provide is subject to our Privacy Policy. A donation is required to send an E-Card.
•• Musicians Without Borders is a registered Not-For-Profit Organization. Your contributions may be Tax deductible.
88 Keys

88 Keys

‘Als operazangeres ken ik als geen ander de kracht van muziek. Ik zet me in voor Musicians without Borders omdat ik zo graag wil dat mensen voor wie het dagelijkse leven door de ellende van oorlog is getekend, de verbindende kracht van muziek ervaren.’ – Eva-Maria Westbroek, Ambassadeur van Musicians without Borders, Erevoorzitter 88 Keys

88 Keys zijn genoemd naar de 88 toetsen van de piano en staan symbool voor die donateurs die het fundament vormen van Musicians without Borders. Hun vaste jaarlijkse bijdrage maakt mede mogelijk dat de organisatie haar werk kan blijven doen. U kunt 88 Key lid worden als u jaarlijks een fiscaal aftrekbaar bedrag van €1.000 of meer schenkt gedurende vijf jaar of langer.

Wat ontvangt u als lid van 88 Keys?

Als u ervoor kiest om ons met dit substantiële bedrag te steunen, nodigen we u jaarlijks uit voor een bijzondere bijeenkomst, zoals een concert of ontmoeting met Musicians without Borders’ projectleiders, musici of ambassadeurs.

ANBI

Musicians without Borders staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan Musicians without Borders aftrekbaar van de belasting.

In onderstaand voorbeeld schenkt u elk jaar €1.000 aan Musicians without Borders. Doet u dit als een losse gift (linker kolom) dan is er geen fiscaal voordeel. Als u een belastbaar inkomen hebt dat valt in het belastingtarief van 40,80%, kunt u uw giften namelijk niet opvoeren voor de belasting, tenzij ze hoger zijn dan 1% en niet meer dan 10% van uw belastbaar inkomen. Kiest u voor periodiek schenken, dan kunt u de giften wél altijd opvoeren.

Bij een donatie van €1.000 houdt dat in dat u netto €592 betaalt (rechter kolom) door de teruggave van de belastingdienst. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om netto €1.000 te betalen (middelste kolom): u doneert dan €1.689 en krijgt €689 terug van de belastingdienst. Zo laat u Musicians without Borders profiteren van het fiscaal voordeel.

(Bij een belastingtarief van 52% is uw belastingteruggave hoger dan in onderstaande voorbeelden.)

*) Afhankelijk van uw inkomen

Meer weten of lid worden van 88 Keys? 

Stuur een berichtje naar Laura Hassler:

[email protected]

Zij neemt dan contact met u op.

Of download nu gelijk de overeenkomst met toelichting.

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar:

Stichting Musicians without Borders

Antwoordnummer 46125

1060 WB  AMSTERDAM (postzegel is niet nodig)

Rekeningnummer

Doneren met belastingvoordeel
Musicians without Borders is een ANBI organisatie. Dit betekent dat periodieke donaties belastingaftrekbaar zijn voor inwoners van Nederland. U hoeft enkel dit formulier in te vullen en naar ons op te sturen. U krijgt een ondertekende kopie van ons terug, zodat u de overeenkomst kan bewaren voor uw administratie. 

Ook voor inwoners van de USA zijn donaties belastingaftrekbaar. Dit kan via de website van onze partnerorganisatie FOR in Nyack.

Maak uw donatie over:
IBAN Rekeningnummer: NL43 TRIO 0390 2715 86
Ter attentie van: Stichting Musicians without Borders
Plaats: Amsterdam

Internationale bank gegevens/International bank details:

Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist

IBAN: NL43 TRIO 0390 2715 86
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Ons vorige bankaccount is nog steeds actief:

ING Bank N.V.
Amsterdamse Poort
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

IBAN: NL11 ING B0008114842
BIC/SWIFT:  INGBNL2A

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel met een periodieke schenking

Musicians without Borders staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan Musicians without Borders aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Een periodieke schenking is een gift in de vorm van een periodieke schenking van minimaal 5 jaar.

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld doneert u elk jaar €250 aan Musicians without Borders. Doet u dit als een losse gift (linker kolom) dan is er geen fiscaal voordeel. Als u een belastbaar inkomen hebt dat valt in het belastingtarief van 40,80%, kunt u uw giften namelijk niet opvoeren voor de belasting, tenzij ze hoger zijn dan 1% en niet meer dan 10% van uw belastbaar inkomen. Kiest u voor periodiek schenken, dan kunt u de giften wél altijd opvoeren. Bij een donatie van €250 houdt dat in dat u netto €148 betaalt (rechter kolom) door de teruggave van de belastingdienst. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om netto €250 te betalen (middelste kolom): u doneert dan €422 en krijgt €172 terug van de belastingdienst. Zo laat u Musicians without Borders profiteren van het fiscaal voordeel. Maar natuurlijk zijn wij blij met elke donatie, ook zonder periodieke schenking.

Tegenwoordig kan een periodieke schenking eenvoudig worden afgesloten door middel van een overeenkomst zonder extra kosten. U vindt hier de overeenkomst voor een periodieke gift: 2017 Periodieke Schenking Formulier. Ook vindt u hierbij een toelichting. Ons Fiscaal nummer (RSIN) is: 809384322.

Overeenkomst downloaden, invullen en opsturen

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar:

Stichting Musicians without Borders

Antwoordnummer 46125

1060 WB  AMSTERDAM (postzegel is niet nodig)

Hartelijk dank!

Nalaten

Laat een vreedzamere wereld na

In gebieden waar oorlog heeft gewoed, gebruiken wij de kracht van muziek voor vredesopbouw en verzoening. Muziek zorgt voor empathie, vermindert angst, schept verbinding en geeft hoop. Muziek om mensen te verenigen en de wonden van oorlog te genezen. Muzikanten als sociale activisten en lokale jeugd als de changemakers van de toekomst!

Wanneer u Musicians without Borders in uw testament opneemt, laat u meer na dan geld alleen. U geeft ook de overtuiging door dat een vreedzamere wereld nodig en mogelijk is.

Wat doet Musicians without Borders met uw nalatenschap?

Wij volgen uw wensen en besteden uw nalatenschap zoveel mogelijk zoals u in uw testament beschrijft.

Hoe kunt u het regelen?

Nalaten aan Musicians without Borders is niet ingewikkeld. Het enige dat u ervoor moet doen, is uw wensen goed uitwerken en in een testament vastleggen. Daarbij zijn er een aantal opties.

1. Laat Musicians without Borders een legaat na.

Met een legaat laat u een vast bedrag na, of een specifiek bezit zoals een huis, sieraden of kunst.

2. Wijs Musicians without Borders aan als een van uw erfgenamen.

Een tweede optie is om Musicians without Borders in uw testament aan te wijzen als mede-begunstigde, waardoor Musicians without Borders recht heeft op een percentage van uw nalatenschap, naast erfgenamen zoals kinderen of andere familieleden. U kunt in uw testament precies vastleggen welk percentage van uw nalatenschap naar Musicians without Borders gaat.

3. Wijs Musicians without Borders aan als enige erfgenaam.

Een derde optie is om uw hele nalatenschap aan Musicians without Borders toe te wijzen. Zo komen al uw bezittingen ten goede aan onze activiteiten wereldwijd.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan Musicians without Borders als enige erfgenaam ook de rol van executeur vervullen en de nalatenschap afwikkelen.

Vrijgesteld van erfbelasting

Erfgenamen zijn normaliter verplicht om over de ontvangen nalatenschap erfbelasting te betalen. Musicians without Borders hoeft geen erfbelasting te betalen omdat wij door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt zijn. Wat u nalaat, wordt in z’n geheel ingezet voor ons werk.

 Meer informatie

Overweegt u om (een deel van) uw nalatenschap aan Musicians without Borders na te laten? Neemt u dan even contact met ons op. Wij voorzien u graag van alle informatie die u nodig heeft om tot een goed overwogen besluit te komen. Telefoonnummer 020-3305012 of mail naar: [email protected]

Gegevens Musicians without Borders voor testament

Indien u Musicians without Borders in uw testament wilt opnemen, dan heeft de notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Musicians without Borders

Gevestigd: Amsterdam

Kantoorhoudende: Tolhuisweg 1, 1031 CL Amsterdam

Kamer van Koophandel-nummer: 34107061

Rekeningnummer: IBAN: NL43 TRIO 0390 2715 86

BIC/SWIFT: TRIONL2U

Het Instrumentenfonds

Het Instrumentenfonds plaatst op dit moment tweedehands instrumenten bij ons project in Palestina in samenwerking met Sounds of Palestine en ons Mitrovica Rock School.

Donaties
Wanneer u een instrument of apparatuur wilt doneren kunt u contact opnemen met Irma Kort: [email protected]. (Donaties van instrumenten op dit moment alleen in Nederland mogelijk.)

Aanvraag Nieuw Project
Als u een projectvoorstel wilt indienen kunt u contact opnemen met Irma Kort: [email protected] of www.irmakort.nl.

Benefietconcerten
Organiseer een event

Bent u een muzikant of artiest en wilt u de impact van uw muziek vergroten? Dan nodigen wij u uit om op te treden en muziek te maken voor iedereen die naar een meer rechtvaardige en vreedzame wereld streeft!

Organiseer uw eigen benefietevenement om geld op te halen voor Musicians without Borders en wij zorgen voor de spullen die u nodig hebt.

Waar we u mee kunnen helpen?

 • Zodra u uw evenement bij ons aanmeldt, ontvangt u van ons de ‘benefit in a box’ toolkit.
 • Op onze social media kanalen promoten wij uw evenement en plaatsen links naar uw social media en/of website.
 • Wij brengen u in contact met Musicians Connect, onze online community van muzikanten die zich inzetten voor sociale verandering door muziek.

Hier kunt u ons PR materiaal vinden.

Bent u nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mailtje naar: [email protected]

Als u de laatste nieuwtjes wilt horen over ons werk, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en like ons op Facebook.
Saturday, 24 November, 2018 •• 15:00
Eurotour
Saturday, 24 November, 2018 •• 15:00
Eurotour

Emi celebrates her birthday with a Violin/Piano Recital
Emi celebrates unity for her birthday!

“..Enjoying the differences and appreciating what binds us.
Languages, cuisine, arteach country has a very distinctive profile, also clear in its musical style.
But emotions, humor, drama and beauty are universal!”

– Emi Ohi Resnick

Emi will be joined by her old friend and colleague, pianist and consummate chamber musician David Korevaar.
She is thrilled that he will be taking time out of his busy performing and teaching schedule to make his Splendor debut!

Its a musical borrel concert (looking forward to clinking glasses afterward)

Beethoven (Germany): Sonata No.1, Op. 12 No.1
Andriessen (the Netherlands): Xenia
Luigi Peracchio (Italy): Sera and Libelulle
Debussy (France): Sonata for Violin and Piano

https://splendoramsterdam.com/eurotour/?fbclid=IwAR2n2SfDsxQkQZA1xUXbUhrilCv4XJfHIuDPsifY75BFQPhahyXLg2eLwTQ
Sunday, 9 December, 2018 •• 14:00 - 17:00
Benefit Concert for Musicians Without Borders
Sunday, 9 December, 2018 •• 14:00 - 17:00
Benefit Concert for Musicians Without Borders

Artists
Fearless Rose
Tell mama we are late
Balkan Women's Choir Amsterdam
World Music Quartet Rusalki
World Choir Haarlem Amsterdam Vocal Group Angels

Saturday, 15 December, 2018 •• 14:00
Gelderse Klarinetstudio Christmas Concert
Saturday, 15 December, 2018 •• 14:00
Gelderse Klarinetstudio Christmas Concert

Twenty-five clarinet players from the Gelderse Klarinetstudio will play a Christmas concert in support of Musicians Without Borders.

Free admission; donations for Musicians Without Borders at the door

Artists
Gelderse Klarinetstudio students

http://gelderse-klarinetstudio.nl/
Sunday, 10 February, 2019 •• 17:30
Welcome Notes MWB Benefit Concert
Sunday, 10 February, 2019 •• 17:30
Welcome Notes MWB Benefit Concert

This benefit event will support Musicians Without Borders' Welcome Notes Europe program, which trains musicians to use music as a tool to support refugees and asylum seekers. Proceeds will specifically benefit Welcome Notes training and workshops in Italy, in cooperation with local organizations.

Music has the unique capacity to build empathy, connection and hope, which are critical factors of resilience for people who have experienced the traumatic effects of war. Music provides a safe space for expression, connects people and supports cultural exchange.

Donations will support the continuation of community music activities in Italy, to help reduce the negative impact of the displacement of people due to war and armed conflict.

The Dutch love Italian art, culture and cuisine. We enjoy it, also during our holidays. However, we do not experience the difficult conditions of refugees entering Europe via Italy, even when we are in Italy. That is why we ask for a contribution for the Welcome Notes program that contributes to the quality of life of refugees through workshops. Let's support them with music!

Thank you for supporting Musicians Without Borders

We will review your event details as soon as possible and get back to you. We will also send you the promotion pack, including the guide "How to organize an event".


DECLARATION

"I agree to support the values and aims of Musicians Without Borders and to promote these as much as possible at my event. I understand that the premise of the event is to support and raise awareness about the work of Musicians Without Borders, which can include a voluntary donation of funds raised from the event to Musicians Without Borders to support individuals and communities devastated by war and violent conflict; or to a cause supported by Musicians Without Borders in my region."

Thank you for supporting Musicians Without Borders. Please submit your event below and we will review it shortly. Later, we will publish your event page on our website, if you wish, with the option to sell tickets online. You will also receive our Benefit Event Toolkit (where you can find all necessary materials for the promotion of your event). If you indicate in the form below that you need support for your event, volunteers will be able to contact you directly through our website.
EVENT DETAILS
Event title:
Date:
WWMD event?
Time:
Artists / bands:
Minimum ticket price:
EUR €
 • USD $
 • EUR
 • GBP £
Invalid amount. Please enter a valid amount or 0 for free admission.
Event description:
EVENT LOCATION
Venue:
Street address:
City:
Please provide the city name.
State:
Country:
Please select the country.
Website:
VOLUNTEERS
•• Musicians Without Borders cannot provide volunteers. However, by ticking this box, volunteers will be able to contact you directly through our website.
What kind?
More information:
BAND/ARTIST DETAILS
Your name:

Please enter your name.
Your email:
•• Will not be published, unless you asked for volunteers.
Please provide your email address.
Your stagename / band:
Image:
Jpeg, gif or png. Maximum size 2MB.
•• By uploading an image you agree to the Terms of Use.
Links to your website and social platforms:
More information:
Newsletter:
Programma
Juni 21 – World Wide Music Day

World Wide Music Day, Fête de la Musique, begon in Parijs in 1982 om muziek gratis en voor iedereen toegankelijk te maken. Vandaag de dag wordt het op 21 juni in 460 steden over de hele wereld gevierd. We roepen de muzikanten, bands, koren en ensembles over de hele wereld op om op 21 juni 2018 benefietconcerten te organiseren en ons te helpen fondsen te werven en het bewustzijn te verhogen voor ons werk van genezing en verzoening door middel van muziek.

Musicians without Borders beschouwt de toegang tot muziek als een fundamenteel mensenrecht en een krachtig instrument voor sociale verandering, vooral daar waar mensen over weinig middelelen beschikken en oorlog hen heeft verdeeld.

Doe dit jaar ook met ons mee zodat we muziek kunnen brengen naar kinderen, jongeren en volwassenen die leven in vluchtelingenkampen, verdeelde steden of armoede door oorlog en conflict.

KLIK HIER OM JE EVENEMENT TE REGISTREREN

 

Introductory Course Details

Goals:

 • Principles: The trainee will be introduced to the principles of Musicians Without Borders.
 • Methodology: The trainee will experience the connection between the principles of Musicians Without Borders and music activities.
 • Community: The trainee will experience the benefits of making music together.
 • Leadership: The trainee will gain skills that will allow them to further develop their leadership skills and run music workshops in their own communities.

Trainee Profile:

 • Has affinity for music.
 • Is leading or intends to lead activities with any group (classroom, community, workspace, etc.).
 • Has little or no experience leading community music workshops.

 

Training of Workshop Leaders

A practical course in community music leadership based on Musicians Without Borders’ principles and methodology.

This course deepens participants’ knowledge and skills in leading music workshops with groups of any size and age, making a connection between musical activities and MWB’s five principles of group work: Safety, Inclusion, Equality, Creativity, and Quality. The course covers pedagogical, didactic and musical skills, offering hands-on experience in leading activities, including body percussion, drumming, singing, movement, and songwriting.

Duration: 24 hour course | 4 days

Dates: February 24-27, 2019

Location: Akoesticum, Ede, The Netherlands

Cost: €795

Deadline: October 31, 2018 with applications reviewed on a rolling basis thereafter.

APPLY HERE

View the 2018 Program

Workshop Leader Course Details

Goals:

 • Principles: The trainee will gain awareness of the principles of Musicians Without Borders.
 • Methodology: The trainee will practice making the connection between the principles of Musicians Without Borders and music activities.
 • Community: The trainee will practice creating and preparing music workshops for diverse target groups.
 • Leadership: The trainee will expand and strengthen their leadership skills to run music workshops in their own communities.

Trainee Profile:

 • Has affinity for music and music-making.
 • Has experience leading music workshops with groups.
Training of Trainers

An in-depth course to gain skills and experience in facilitating training for community music leaders based on Musicians Without Borders’ principles and methodology.

Description: This course covers the skills and knowledge needed to train others in leading community music workshops. We will examine our training methodology in relation to the 5 principles: Safety, Inclusion, Equality, Creativity, and Quality. The course examines concepts related to nonviolence, trauma and self-care. We will practice facilitating training sessions that cover didactic, pedagogic and musical skills.

Duration: 36 hour course | 6 days

Dates: October 24-29, 2018

Location: Akoesticum, Ede, The Netherlands

Cost: €1,195

Deadline: Applications closed for 2018.

View the 2018 Training of Trainers Preliminary Program

Training of Trainers Details

Goals:

 • Principles: The trainee will gain practical skills in following the principles of Musicians Without Borders as a trainer.
 • Methodology: The trainee will learn how to train others to connect the principles of Musicians Without Borders and music activities.
 • Community: The trainee will learn how to train others to create and prepare music workshops for diverse target groups.
 • Leadership: The trainee will gain practical experience in leading and facilitating training sessions.

Trainee Profile:

 • Has affinity for music and music-making.
 • Has experience in leading music workshop with groups, also in conflict areas or with refugees.
 • Has the wish to provide training to other professionals and/or students based on the core principles of our work.
CONTACT

Musicians without Borders has partnered with CONTACT to run a three-week professional training program in peacebuilding and conflict transformation with electives in community music leadership. The training is open to participants who are active in their communities as musicians, workshop leaders, teachers, or social activists and who would like to further their knowledge of using music as a tool for peacebuilding and social change.

Dates: June 3-21, 2019

Location: SIT Graduate Institute, Brattleboro, Vermont, USA

More information, registration and fees available here.

Please send expressions of interest to [email protected].

CONTACT Course Details

WEEK 1:
– Lecture, discussion and small group activities related to conflict analysis, social identity and conflict, peacebuilding interventions, post-conflict reconciliation, intercultural communications, gender and peacebuilding, mediation, negotiation, dialogue, policy advocacy, the arts and peacebuilding, non-violent social action, and monitoring and evaluation.
– Featured lecture on theory and practice of peacebuilding through the arts by MwB director Laura Hassler

WEEKS 2-3:
Choice of mini-electives (2.5 days each) on peacebuilding, including two MwB-led electives:

Elective 1: An introductory course to Musicians without Borders’ principles and methodology

This elective offers an introduction to the five principles of MwB’s community music training methodology: Safety, Inclusion, Equality, Creativity, and Quality. We will cover diverse approaches to community music making, including body percussion, drumming, singing, movement, and songwriting. No musical background/experience required.

Elective 2: Musicians without Borders’ Training of Workshop Leaders

This elective is open to musicians with interest or experience in leading community music workshops. The course covers pedagogical, didactic and musical skills related to the five principles of MwB’s community music training methodology and our approach of nonviolence in our work. The course offers hands-on experience in leading community music activities and their applications with diverse target groups.