NEWS IN YOUR INBOX!

Subscribe or update your preferences

SUBMIT
 Please wait...
Confirmation email sent!
Please give today, any amount helps »
our work > news > Musicians without Borders: Palestijnse partner integer en geweldloos
Musicians without Borders: Palestijnse partner integer en geweldloos
October 23, 2014  

Amsterdam, 23 oktober, 2014

Onze samenwerking met Holy Land Trust

Musicians without Borders is een organisatie die muziek inzet voor verzoening en traumaverwerking in conflictgebieden. Onze Palestijnse partner is Holy Land Trust, een organisatie die vanuit de inspiratie van Gandhi en Martin Luther King naar een geweldloze samenleving in het Midden-Oosten streeft.

Omdat Holy Land Trust de dialoog aangaat en dus alle Palestijnen toelaat tot zijn trainingen, staat deze organisatie nu onder vuur door een Nederlandse lobbygroepering, omdat enkele leden van Hamas ooit deel hebben genomen aan training in geweldloze communicatie.

Geweldloosheid

Wij kennen Holy Land Trust als een organisatie die voor dialoog met alle partijen kiest, als stap naar een oplossing van de conflicten in het Midden-Oosten.

Wij kennen Holy Land Trust als dappere mensen die de weg van overleg en onderhandeling kiezen, niet de weg van geweld en oorlog.

Wij kennen Holy Land Trust als een organisatie die de principes van geweldloosheid naleeft, een organisatie die weigert de taal van de oorlog aan te nemen—noch richting Israeliërs, noch richting Palestijnen.

Nederlandse steun 

Sinds 2008 werken Musicians without Borders en Holy Land Trust samen in Palestina. We brengen muziekactiviteiten naar de meest kwetsbare kinderen in vluchtelingenkampen, geïsoleerde dorpjes, weeshuizen en ziekenhuizen. Wij trainen maatschappelijk werksters, kleuterjuffen en ziekenhuispersoneel om de muziek in te zetten voor getraumatiseerde kinderen, en met elkaar en de kinderen beter om te gaan door de principes van geweldloosheid te leren en toe te passen. Veel Nederlandse donateurs steunen dit werk, waaronder Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Als er ooit een kans van vrede in het Midden-Oosten is, zal deze moeten komen van mensen—en organisaties—die dapper genoeg zijn om, midden in de schreeuwtaal van de oorlog, de taal van vrede te blijven spreken. De ‘taal’ van Holy Land Trust is de taal van de geweldloosheid. De ‘taal’ van Musicians without Borders is de taal van de muziek. Deze talen samen leren de kinderen van Palestina het woord ‘vrede’.